ગુજરાત : ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના : મહિલાઓ માટે સાથી મોટી સહાય, ફ્રી માં મળશે લાભ ,ભરો આ રીતે ફોર્મ..

862
Published on: 1:43 pm, Thu, 11 November 21

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ 13 :  https://chat.whatsapp.com/IWYTkhLqWfiF93G09fy2RB

Gujarat | Sewing Machine Subsidy in Gujarat – https://www.india.gov.in/

Free Sewing Machine Scheme Gujarat 2021 Form pdf Download

https://rajyayojana.in/free-sewing-machine-scheme-gujarat-2019-form-pdf-apply-online/State government if Gujarat has launched a new welfare scheme for the people of Gujarat. This scheme is known as Free Sewing Machine Scheme Gujarat. As the name suggest, in this scheme people of State will receive sewing machine for free. Scheme is mainly for women of the State. But some men are also eligible for this scheme. This scheme is also known by the name of Free Silai Machine Yojana.

 https://chat.whatsapp.com/HKLN5tqFwM7DiDSigRsoIA
https://chat.whatsapp.com/HKLN5tqFwM7DiDSigRsoIA

This scheme has been launched under the Sathiyavani Muthu Ammaiyar Ninaivu Scheme. Scheme has been launched by the central government in across the country. The implementation of this scheme is been carried by the State government as well. Scheme aims to provide self-employment to the people of the State. Those people who have skill of sewing they can take benfit of this cheme. By getting free sewing machine people can start their small sewing business.

https://chat.whatsapp.com/HKLN5tqFwM7DiDSigRsoIA

This scheme also aims to rehabilitate deserted women, destitute widows, and physically challenged men and women. The eligibility criteria of this scheme is been explained in simple words in article below. Before applying for this scheme interested applicants must check its eligibility criteria. This scheme has been launched for a wide range of age group. This scheme offers great opportunity for rehabilitation and self-employment to the deprived people of society.

હવે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે બધી મહિલાને ફ્રી માં સિલાઈ મશીન - આજે જ અરજી કરો - YouTube

FREE SEWING MACHINE SCHEME GUJARAT 2019 FORM PDF APPLY ONLINE-

 • Scheme is Known As- Free Silai Machine Yojana/ Free Sewing Machine Scheme / Free Tailoring Machine Scheme
 • Launched in State -Gujarat & Various other States
 • Scheme has been Launched By-Central Government of India
 • Concerned Department – Department of Social Welfare
 • Beneficiaries of Scheme -Deprived Women & Men
 • Scheme Is offering Free Sewing Machine to Beneficiaries
 • Beneficiaries Age – Group 20 to 40 Years
 • Application Form Available – Online Available in Article
 • Free Sewing Machine Scheme – Gujarat Application Form
 • Objective of Scheme -nTo Rehabilitate & Generate Self Employment
 • Scheme Official Website -https://www.india.gov.in/

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ 13 :  https://chat.whatsapp.com/IWYTkhLqWfiF93G09fy2RB

Documents Required –

 1. Applicants need to show his/her age proof certificate.
 2. Income Proof certificate is also needed to apply for this scheme.
 3. Aadhar Card is essential.
 4. Mobile number is also required.
 5. Widow applicants need to show widow proof.
 6. Physically handicapped men/women need to show the certificate of it.
 7. If applicant belongs to some Caste Category they need to bring the Certificate of it.
 8. Passport size photo is also needed.
 9. Sewing machine skill proof certificate

Free Sewing Machine Scheme in Gujarat | Gujarat Government Sewing Machine Scheme | Free Sewing Machine Yojana Gujarat | Sewing Machine Subsidy in Gujarat – https://www.india.gov.in/

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ 12 : https://chat.whatsapp.com/HKLN5tqFwM7DiDSigRsoIA

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook