ગુજરાત : દેશી ગાય આધારિત સંપૂર્ણ ખેતી કરવા માસિક 900 રૂપિયાની સહાય, વાર્ષિક ૧૦,800 ની સહાય..

393
Published on: 4:29 pm, Sun, 14 November 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ14 : https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

Gay Sahay Yojana Gujarat 2021 (ગાય સહાય યોજના): At the end of the adult deliberation, a resolution was passed in the year 2020-21 to revive the state’s economy in the adverse economic situation arising out of the Kovid-19 epidemic for a scheme to help a farmer’s family in subsistence farming for a single cow under a new natural farm under the new matter (2). It has been decided to give administrative sanction to spend Rs. 66.50 crore as per Gujarat Self-Reliance Package announced by.

Gujarat Government has implemented many schemes in the year 2020. Under the Cow Assistance Scheme, a cow based farmer gets Rs. 900 per month. Assistance plans have been implemented. Under this scheme, all Gujarat farmers engaged in cow based farming are provided Rs. 900- / has been announced.

Yojana Gay Sahay Yojana
State Gujarat
Language Gujarati
Last Date 31-10-2021
Official Website https://ikhedut.gujarat.gov.in/

 

Natural farming means low cost cultivation of cow dung and cow urine through cow dung instead of buying the necessary ingredients for crop growth from outside, making it by natural method. Simply put, don’t buy fertilizer and seeds from outside for farming, and don’t produce it.

Important documents for Gay Sahay Yojana Gujarat

 • Aadhar Card
 • 8-A copy
 • Bank passbook
 • Cancellation check if bank passbook is not there
 • Cow identification mark number
 • Consent form of the other account holder if the owner of the land is joint

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ14 : https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

Procedure for payment of Gay Sahay Yojana

 • Approved beneficiaries will have to deposit quarterly assistance amount of Rs.500 / – per month for cow maintenance expenses through RTGS / DBT in the bank account of Rs.500 beneficiary.
 • April-June quarterly maintenance costs shall be paid in July, July-September quarterly maintenance costs in October, October-December quarterly maintenance costs in January and January-March quarterly maintenance costs in April.
 • rom the date of approval of the application, maintenance expenses of Rs.500 / – per month will be paid for the available period of that quarter.
 • Every three months, the certificate of survival of the cow with tag and the beneficiary doing natural agriculture will have to be submitted by Gramsevak / BTM) ATM on the basis of which the project director Atma will have to pay quarterly assistance. If the farmer does not have a cow during the inspection and does not engage in natural agriculture, the assistance under the scheme will have to be stopped.
 • Considering the number of applications, Project Director Atma will be able to allot Gramsevak / BTM / ATM operations.

pashupalan sahay yojana gujarat 2020 - GujjuWork

Gay Sahay Yojana Form:

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ14 : https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

ગાય સહાય યોજના પરિપત્ર Click Here
Official Website Click Here

How To Apply For ikhedut Portal Gay Sahay Yojana Gujarat?

Step 1: Go to the ikhedut portal yojana gujarat official website https://ikhedut.gujarat.gov.in/

Step 2: On the home page of i Khedut, you have to click on the ‘’schemes’’ option.

Step 3: After that you have to choose anyone scheme according to your choice.

Step 4: Now clicking on the link, a new page will be appearing on the screen and you have to click on the plan or scheme you want to enroll.

Step 5: After that you will ask for, you already registered in the scheme or not. If you already registered then you have to click on the ‘’no’’ and then ‘’proceed’’ option.

Step 6: After that a new page will be appear on the screen, and you have to click on the ‘’new application form’’ option.

Step 7: Now you have to fill all necessary details and the bank details.

Step 8: After that you have to fill the ration card and land details of the applicant.

Step 9: Now you have to enter the captcha code displayed on the screen in the given box.

Step 10: Now, you have to click on the ‘’submitted’’ button.

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ14 : https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook