ખેડૂતો માટે નવી યોજના ૨૦૨૧ : ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂત માટે નવી 50 યોજનાઓ | ખેડૂત માટે ખુશ ખબરી..

568
Published on: 10:20 am, Tue, 16 November 21

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ ગ્રુપ વોટ્સએપ 14 : https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

The service of ikhedut portal was started by Gujarat government for farmers, Ikhedut portal provides benefits of various government schemes to farmers, the main purpose of ikhedut portal is to provide benefits of various government schemes to the farmers of the state. Through this portal, farmers can avail horticulture schemes, water conservation schemes, fisheries schemes and all the schemes announced by the government.

https://ikhedut.gujarat.gov.in/iKhedutPublicScheme/

he state has achieved an average agricultural growth rate of over 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has given innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. An innovative step has been added to this development journey this year. Farmers in the state can get timely information about farm inputs required for farming, state-of-the-art agricultural information can be made available at their fingertips, farmers can easily avail various welfare schemes at home and know the current market prices of weather and agricultural products. The i-farmer portal has been implemented by the department.

With the help of iFarmer portal, users get timely information and various other farm related inputs at a single spot while sitting at their homes. They get access to the various farming schemes and other agriculture related services at their fingertips. They no longer have to make several trips to the concerned offices to get their work done as now they can complete it through their phones or laptops/ desktops/ other devices.

Important Links

 Gujarat Ikhedut Official portal https://ikhedut.gujarat.gov.in/
 Gujarat Ikhedut Registration (Plan) Click Here
 Gujarat Ikhedut Application Status Click Here
 Contact Details Click Here
Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana (AGSY) Click Here

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ ગ્રુપ વોટ્સએપ 14 : https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

The main purpose behind the launch of the Gujarat Ikhedut portal was to integrate all the farming services at a single platform and ensure timely delivery of these services to the end user i.e., the farmer.  This portal was launched in March 2016 by the Agriculture, Farmers Welfare & Co-operation Department, Govt. of India. It has been developed by the National Informatics Centre (NIC), Gujarat State Centre. Using the Ikhedut portal, farmers and other registered users can apply for various schemes launched by the Government for the welfare and development of state farmers.

ખેડૂતો માટે નવી યોજના

ikhedut application status

1st Step: Firstly, visit to the official website of the ikhedut portal gujarat ikhedut.gujarat.gov.in
2nd Step: On the home page you have to click on the ‘અરજીનું સ્ટેટસ તપાસવા/ રીપ્રિન્ટ લેવા માટે અહીં ક્લિક કરો’ option.
3rd Step: Now Select Option.
4th Step: Enter Details.
5th Step: After that, you have to click on the “અરજીનું સ્ટેટસ તપાસો’ option.
6th Step: Now the application status will appear on your screen.

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ ગ્રુપ વોટ્સએપ 14 : https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook