વ્હાલી દીકરી યોજના 2021 : લાભાર્થી દીકરીને કુલ ત્રણ હપ્તામાં સહાયની રકમ ચૂકવવામાં આવશે, ભરો આ રીતે ફોર્મ, જાણો..

929
Published on: 1:53 pm, Tue, 16 November 21

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ ગ્રુપ વોટ્સએપ 14 : https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

Vahli Dikri Yojana has been announced by the State Government of Gujarat. Application form filling procedure for this scheme will commence soon. Today in this article we people are going to discuss about how you can apply for the scheme to grab its benefits in both online/ offline mode, objective of the scheme, eligibility criteria and many other information. Please have a look on the further stated session of this page to know all the details about the scheme.

Like the other state government schemes such as Haryana (Ladli Scheme), Karnataka (Bhagyashree Scheme), Rajasthan (Raj Shree Yojana), Maharashtra (Majhi Kanya Bhagyashree Scheme), Madhya Pradesh(Ladli Laxmi Yojana) and West Bengal (Kanya Prakalpa Scheme), State Government of Gujarat also announced Vahli Dikri Yojana. Under this scheme, the government will provide financial assistance to the girl child. Beneficiaries will get this assistance in three stages. For the successful implementation of the scheme in the state, the government has sanctioned 133 crore rupees in the state budget for this scheme.

https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

Gujarat govt. is running Vahli Dikri Yojana 2021 (Dear Daughter Scheme) for girl children of the state. Under this Vahli Dikri Yojana, the state govt. will provide education incentives and Rs. 1 lakh to first and second daughters of family. This one lakh assistance amount would be provided when the girl attains the age of 18 years. People would be able to fill the Vhali Dikari Yojna registration / application form to avail assistance.

The state govt. of Gujarat has started Vhali Dikri Yojana 2021 in order to improve the sex ratio which currently stands at 883 girls per 1000 boys. The amount under Vahli Dikari Yojna would be provided for wedding or higher education.

When Will Assistance be Transferred Details Amount under Vahli Dikri Yojana

  • Enrollment in Class 1st Early Intervention Part Rs. 4,000
  • Enrollment in Class 9th Late Intervention Part Rs. 6,000
  • Attaining 18 years of Age Wedding or Higher Education Rs. 1,00,000

Vahli Dikri Yojana is going to reduce the dropout rate of girls from education and would also prevent child marriage. As soon as the Vahali Dikri Yojana application / registration form are out, we will update it here.

Documents Required

  • Domicile certificate issued by the concerned organization/department of the state.
  • Birth certificate of the girl child.
  • Proof of annual income of family up to Rs 2 lakh in income certificate.
  • Beneficiary’s bank account passbook.
  • Identity proof of the girl’s parents.
  • And any other documents

An amount of Rs 1,00,000 will be given to the parents of the girl child. This amount is provided at intervals mentioned in three installments.

ટૂંક સમયમાં Digital Gujarat Portal પરથી ઓનલાઈન થશે.

Vhali-Dikari-Yojana-Form-1  download Vahali Dikri Yojana 2021

https://wcd.gujarat.gov.in/

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ ગ્રુપ વોટ્સએપ 14 : https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook