ગુજરાત સોલર પેનલ યોજના 2021 : મળશે આશરે 20 વર્ષ સુધી વીજળી બીલથી છુટકારો,જાણો આ યોજના અને તેની સબસીડી વિષે..

832
Published on: 3:51 pm, Wed, 17 November 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ15 :  https://chat.whatsapp.com/IHRdBKcx6U51KLS2Oc5Wzv

https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

Gujarat Residential Solar Rooftop Yojana 2020-21 will enable people to setup / install solar panels ranging 1 KW to 10 KW on their rooftops with 30% subsidy from central govt. and Rs. 10,000 from state govt., check list of vendors under solar power policy 2018 at geda.gujarat.gov.in

Residential Solar Rooftop Yojana 2018-19 in Gujarat will be under implementation upto 31st March, 2019. Any residential consumer of any DISCOM who possess residential property in their name are eligible to install solar PV system on their rooftop (1 KW to 10 KW) from 1 supplier selected from GEDA empaneled vendors. List of vendors under solar power policy 2018 is available at the official website geda.gujarat.gov.in

All the beneficiaries shall register their application through GEDA registered approved empanelled vendor only to get subsidy under Gujarat solar rooftop power policy 2018. The installed solar rooftop system must be of at-least 1 KW capacity and must have 100 sq.ft. shadow free area / KW of solar system. Central govt. will provide subsidy of 30% of total cost and the state govt. would provide subsidy of Rs. 10,000 / kW om solar systems installation.

In a major initiative, Govt.. of India, under the National Solar Mission has set a target of 1,00,000 MW power generation through solar energy in the country including 40,000 MW to be contributed through solar rooftops in various sectors.

In order to achieve this magnitude of capacity, Gujarat has been given the target of 8,024 MW Capacity of Solar Energy by 2021-22, out of which 3,200 MW is to be contributed by the rooftop segment.

Installation of Rooftop Solar Plants on a large scale is one of the best initiatives, as in such plants, there is no requirement of land. Energy is consumed where it is generated; there would be no element of transmission loss or wheeling loss and such plants would be in the interest of the public at large as well as State Utilities. Therefore, with a view of promoting large-scale rooftop solar systems on private residential roofs-terraces, the Government has introduced a subsidy scheme for solar rooftops in the residential sector.

This Scheme shall be called “SURYA-Gujarat” (Surya Urja Rooftop Yojana-Gujarat) with the following provisions:Target: The target for installations of solar rooftops shall be to cater to 2 lac consumers during the year 2019-20 and cumulatively 8 lac consumers by the end of the financial year 2021-22

Download List From Below Link
|| Download List From Here 

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ15 :  https://chat.whatsapp.com/IHRdBKcx6U51KLS2Oc5Wzv

n A Major Initiative, Govt. In India, Under The National Solar Rooftop Yojana Subsidy Mission Has Set A Target Of 1,00,000 MW Power Generation Through Solar Energy In The Country Including 40,000 MW To Be Contributed Through Solar Rooftops In Various Sectors.

To Achieve This Magnitude Of Capacity, Gujarat Has Been Given The Target Of 8,024 MW Capacity Of Solar Energy By 2021-22, Out Of Which 3,200 MW Is To Be Contributed By The Rooftop Segment.

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ15 :  https://chat.whatsapp.com/IHRdBKcx6U51KLS2Oc5Wzv

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook