મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન સ્કોલરશીપ યોજના 2021 : દસ હજાર થી બે લાખ સુધી ની સહાય માટે જુઓ જાણકારી…

468
Published on: 4:19 pm, Tue, 23 November 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ 16 :  https://chat.whatsapp.com/BhPItQKhTmZ6gwepEOdpzN

https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

scholarship schemes for economically weaker students. Reserved category students who are permanent residents of Gujarat can apply for this scheme. Today we share All the information related to Digital Gujarat Scholarship 2021 schemes. Like a List of schemes, who can apply, important documents, how to fill online form, what’re benefits and much other mandatory information.

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના

important link : https://mysy.guj.nic.in/

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ 16 :  https://chat.whatsapp.com/BhPItQKhTmZ6gwepEOdpzN

Online Digital Gujarat Registration is Necessary for applying any Scheme on Portal. We Must Recommend Complete your online application before the Digital Gujarat scholarship 2020-21 last date it’s important. Sometimes Date extends but we always ready and don’t miss the chance of free scholarship Schemes. Sometimes website down so you found a digital Gujarat login error but it’s fixed in few times.

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana

yojna 2020-21

Promote Education Both The State Government And Central Government Provides Various Scholarships For Students. So That Each And Every Student In The Country Can Get A Proper Education. For This Purpose, The Government Of Gujarat Has Announced An MYSY Scholarship Scheme. Through This Article, We Are Going To Give You Complete Details Regarding And MYSY Scholarship Scheme Like What Is MYSY Scholarship Scheme, Its Objective, Benefits, Features, Eligibility Criteria, Documents Required, Application Procedure Etc. So If You Are Interested To Grab Every Single Detail Regarding MYSY Scholarship Then You Are Requested To Read This Article Very Carefully Till The End.

The details of benefit these scholarships is as follows:-

Tuition Fee Grant
Maximum Limit (Amount) Courses
2,00,000 Medical (MBBS), Dental (BDS)
50,000 Professional Graduation Course (BE, BTech, BPharm, etc)
25,000 Diploma Courses
10,000 Other Graduation Courses (Bcom, BSc, BA, BCA, BBA, etc)
NOTE: Applicable for Self Finance Courses. Amount of 50% of annual Tuition Fee

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન સ્કોલરશીપ યોજના

Books/Instruments Grant

Amount Courses
Rs.1000/- Medical (MBBS), Dental (BDS)
Rs.5000/- Engineering, Technology, Pharmacy, Architecture
Rs.3000/- Diploma Courses

Eligibility Criteria Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana scholarship

Courses Percentage Annual family income
Diploma courses Must have secured 80% or more percentage in class 10th Rs 600000 per annum
Engineering and pharmacy courses Must have secured 80% or more percentage in class 12th Rs 600000 per annum
Medical courses Must have security percent or more percentage in class 12th Rs 600000 per annum
Other courses like BCom, BSc, BA, BCA, BBA etc Must have secured 80% or more percentage in class 12th Rs 600000 per annum

This Is Digital portal whare citizen gets many services online. Like Income Certificate, Non-Creamilyar Certificate, Scholarship, Digi Locker and many more services available on the digital gujarat Portal. You can check all services at the official website DigitalGujarat.gov.in also get benefits easily. Basically, this portal was most popular for Scholarship Schemes by the government. Digital Gujarat post metric scholarship is most popular. Every year lakhs of students can apply and get Scholarship from digital Gujarat. This portal is such an important and great platform for getting lots of services online.

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ 16 :  https://chat.whatsapp.com/BhPItQKhTmZ6gwepEOdpzN

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook