ગેસ સબસીડી તમારા ખાતામાં જમા થાય છે કે કેમ તે ચેક કરવા માટે જુઓ આ ઓનલાઈન પ્રોસેસ…

737
Published on: 8:47 pm, Thu, 2 December 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/JZ1O41irUsS0MuCkuCbDVL

https://chat.whatsapp.com/JZ1O41irUsS0MuCkuCbDVL

LPG Gas Subsidy Check & LPG Gas Booking Online : Check Gas Subsidy Amount credited in Your Bank Account.

In this app you can check whether your gas subsidy is credited to your bank account or not.
Besides you can book gas, can apply for new connection via this app.

Now check your gas subsidy at home, you can install this app through in very simple and easy way. You can also get information about the gas agency that has taken your connection from the agency, how many times it took the gas, you will get complete information.

How to Check for Gas Subsidy Status Online from mobile?

✔ Customers can receive the subsidy in their bank accounts through two methods.
✔ Aadhar number will be the medium of transfer. This number will have to be linked to his/her bank account and to the provided LPG consumer number.
✔ In case the customer does not have an Aadhar number, then he/she can avail the subsidy directly to the bank account by either providing the bank account information to the LPG distributor or by providing the 17 digit LPG consumer ID to his/her bank.

Key Features :

✔ Gas Subsidy Check Online
✔ Book Cylinder Online
✔ Track Your Cylinder
✔ Portability of Distributor
✔ Register New Connection
✔ Apply for New Connection Online
✔ Register Second Cylinder
✔ Check if You need KYC
✔ Know Your Distributor
✔ Find Your nearer Distributor
✔ Give up Subsidy Voluntarily
✔ Buy 5 KG Cylinder
✔ Find Your 17 Digit LPG ID
✔ Know about PAHAL
✔ Surrender Multiple Connection
✔ Rate Your Distributor

Click here for app:-Download

https://cx.indianoil.in/EPICIOCL/faces/GrievanceMainPage.jspx

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/JZ1O41irUsS0MuCkuCbDVL

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook