કોઈપણ નો કોલ આવશે નંબર સેવ નહિ હોય છતાં પણ ખબર પડી જશે કે કોનો આવ્યો છે કોલ, તમારા ફોન માં કરો આ સેટિંગ…

525
Published on: 6:39 pm, Tue, 7 December 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/GjZTyyBtdiqCBKrPyHHA3G

Bharat Caller ID is 100% made in India caller ID app for identification and unknown calls. It works like a true caller ID app. India Caller ID can display the correct caller ID name when you receive unknown calls.

Truecaller Gold – Stand out from the crowd:

  • Gold Caller ID
  • High priority support
  • All Premium features

India Caller ID has over 50 million user databases and more than 1 billion data from the global community. This is the only app you need to make your communication secure and smart.

Bharat Caller app or India Caller ID app will not upload your phone book to make it public or searchable. We also do not track your location.
– Phone, Contacts, SMS and other apps up to Android version 6.0 request permissions on Draw.

https://chat.whatsapp.com/GjZTyyBtdiqCBKrPyHHA3G

Bharat Caller ID is a smart and secure communication app that helps to identify phone calls with true caller ID names, so you can know who is calling me

Search any phone number with our smart search system. Use the phone number lookup app to see who called me. To view real caller id easily!

Identify unknown calls and messages without internet access. The offline database is available in India, Egypt, Brazil, the USA and Saudi Arabia etc. Display True Caller ID without internet.

Useful important Links :

ડાઉનલોડ એપ્લિકેશન : Click Here

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/GjZTyyBtdiqCBKrPyHHA3G

To download the Bharat caller App on your Android. you can download it from the Google Play store.

  • First of all, you need to go to the google play store.
  • And search the “BharatCaller  App : Caller ID Spam Block True ID Caller“.
  • Then Select the app in the Various list, Which is published by KickHead Softwares Pvt Ltd.
  • And Tap on the install button.

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook