4 પાસ, 7 પાસ, 8 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ લોકો રોજગાર કચેરીમાં ઓનલાઈન અરજી કરો અને મેળવો નોકરી…

1617
Published on: 9:25 pm, Thu, 16 December 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ :  https://chat.whatsapp.com/IKOyf3Xl5ag0rUH7lt1CuG

Gujarat Talim Rojgar Registration 2021 www.employment.gujarat.govt.in online registration rojgar kacheri registration online talim rojgar login employment exchange renewal online registration Gujarat www.employment.gov.in online registration employment exchange registration status talim rojgar training material employment registration 2021

https://chat.whatsapp.com/IKOyf3Xl5ag0rUH7lt1CuG

Directorate of Employment & Training Labour & Employment Department, Gujarat State

Like all the state govt Gujarat is additionally making there all the departmental processes online via using various high and better technologies. After getting the tutorial qualification everyone wants to urge the simplest job as per his eligibility. Nowadays various companies are giving an opportunity to new and fresher candidates..

Employment Exchange Registration 2021

The state govt of Gujarat is additionally providing this facility for women’s also during which they’re ready to get 30% reserved seats also. In registration, the feminine applicants also can get 5 years extra within the regulation . the govt. also providing various sorts of counseling and vocational programs to guide female applicants after there registration.

Employment Exchange Gujarat for Job Seekers

After registration, applicants can get notification online through the official website along side the renewal services. In every 3 years of duration, each applicant will need to make there registration again and wish to renew his card. On the official portal, you’ll get the all notification for brand spanking new jobs along side can get the vocational guidance for there career.

Employment Exchange Registered Offices of Gujarat

The dept has 4 registered offices in 4 regional divisions as per the following: Talim rojgar In of these offices you’ll visit and may make your registration online through the official website of http://www.talimrojgar.orgRojgar Samachar on Banas kantha Gujarat’s latest Recruitment are updated in Freshers live daily. Don’t miss this fruitful.

Gujarat is fast becoming the foremost vibrant state with rapid industrialization and economic process . The Directorate of Employment & Training, Government of Gujarat has been at the forefront of implementing various skill-building programs with the aim of helping people to urge jobs and this in-turn facilitates Industrial Development.

Important Links

  1. Online Registration Click Here [Direct Link]
  2. Check Registration Status Click Here (Direct Link]
  3. Renew Your Registration Click Here [Direct Link]

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ :  https://chat.whatsapp.com/IKOyf3Xl5ag0rUH7lt1CuG

How to Registration on Talim Rojgar Gujarat

  • Go to Gujarat Talim Rojgar Official Website: http://talimrojgar.gujarat.gov.in
  • Select the sort of Employment Exchange
  • Select the Name of Exchange
  • Click on Select Button.
  • Click here to Register Online
  • To Register Yourself in District Employment Exchange

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook