ગુજરાત : ઘર નથી તેવા લોકો માટે મફત પ્લોટ યોજના , સંપૂર્ણ માહિતી અને ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો આ લિંક થી…

707
Published on: 2:44 pm, Mon, 20 December 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/LGukqLOIQC5INOSGoaZlVY

Mafat Plot Yojana Gujarat 100 Choras Var Mafat Plot Yojana, Dear Ojas Job Portal Readers today we bring Gujarat Government important Scheme for Land less household. This Scheme name is Mafat Plot Yojana Gujarat 100 Choras Var Mafat Plot Yojana 2021. Mafat Plot Yojna [100 Choras Var] Gujarat The State Government’s Scheme Of Free House Plots For Landless Farm Laborers And Rural Artisans Living Below The Poverty Line In Rural Gujarat Has Been In Operation Since The Year 1972.

The government has implemented a scheme to provide 100 sq. Ft. Plots to homeless families living in rural areas of the state.

Who Gets The Benefit

(1) Those who have no plot

(2) Those who come from socio-economic and caste based census-2011 in rural areas with eligible family or state or center Qualified for government housing building assistance

(3) Those who must be adults.

(4) There should be no plot or house in the name of husband or wife anywhere in the state.

(5) Those who have been living in the rural area for the last one year

(6) In whose name there should be no agricultural land or in the joint name and in the name of the father and in the case of the applicant in that land,
In case of irrigated land it should not be more than half a hectare and in case of non-irrigated land it should not be more than one hectare.

https://chat.whatsapp.com/LGukqLOIQC5INOSGoaZlVY

Where To Apply Application Form

At Gram Panchayat

Important Link

Download GR / Paripatra Mafat Plot Yojna Gujarat

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/LGukqLOIQC5INOSGoaZlVY

Evidence Of Attachment / Submission To The Application

(1) Birth registration certificate, school leaving certificate, election card or any one of the Aadhaar card as proof of adulthood

(2) Any one of the ration card, election card or Aadhar card as proof of identity and residency.

(3) If they do not hold land / as a heir, they will get the land which is falling apart. Village Sample No-2

(4) The land / house in rural / urban area at any place in the State in the name of him or any member of his family from the applicant Meaning of affidavit in prescribed form

All most have gam ma rehta loko Under the Housing Scheme of the Center, qualifying for housing assistance. Must have been living in the village for at least one year. In this particular case, the The sahay yojana was beneficiaries having eligibility conditions are not allowed to obstruct the 100-square meter limit and there is a limit of 10 lakh per gram panchayat for private land acquisition. This read All limit has been abolished. Apart from this, the cost.

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

ફેસબુક પેજ – Facebook