ગુજરાત : ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ કઢાવો ઘરે બેઠા, ડોક્યુમેન્ટ, કેવી રીતે ફોર્મ ભરવું, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી…

930
Published on: 2:55 pm, Tue, 21 December 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/LGukqLOIQC5INOSGoaZlVY

To legally drive a motor vehicle in the state of Gujarat, an individual must hold a valid driving license. A driving license can be obtained by an individual who holds a learning license. A learning license in Gujarat is issued as per the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 by the Gujarat RTO. A learning license issued in Gujarat is valid for a period of 6 months and an application for the permanent DL can be made after 30 days or within 180 days from the date of issuance of the learning license. Gujarat learning license can be obtained by an individual by following the below-mentioned process.

Types of learning licenses issued in Gujarat

 1. The Gujarat RTO issues a learning license to an individual on the basis of the class of vehicle he wants to drive. Below are the types of learning licenses issued to an individual in Gujarat:
 2. Learning license issued for a light motor vehicle:This type of LL includes vehicles such as jeeps, auto rickshaws, delivery vans, etc.
 3. Learning license issued for a medium passenger vehicle:This type of LL includes vehicles such as tempos and minivans used for ferrying passengers.
 4. Learning license issued for a medium goods vehicle:This type of LL includes vehicles such as delivery trucks, tempos used for transportation of goods.
 5. Learning license issued for heavy passenger vehicle:This type of LL includes vehicles such as large buses and vans used for ferrying passengers.
 6. Learning license issued for heavy goods vehicle:This type of LL includes vehicles such as huge trucks and vans used for transporting goods.
 7. Learning license issued for a motorcycle without gear:This type of LL includes vehicles such as scooters and mopeds without gear.
 8. Learning license for light motor vehicle:This type of LL includes vehicles such as a car, bikes, etc. with gear.

https://chat.whatsapp.com/LGukqLOIQC5INOSGoaZlVY

Eligibility Criteria for Obtaining Learning License in Gujarat

 1. To obtain a learning license for a motor vehicle not exceeding an engine capacity of 50cc, an individual should be above the age of 16 years and should obtain consent from his parents or guardian.
 2. To obtain a learning license for a light motor vehicle, an individual should be above the age of 18 years.
 3. To obtain a learning license for a commercial vehicle, an individual should be above the age of 20 years.
 4. An individual applying for a learning license should have conversed with traffic rules and regulations.

Documents Required for Obtaining a Learner’s License in Gujarat

The below documents have to be submitted to the Gujarat RTO to obtain a learning license in the state.

 1. Age and address proof documents such as utility bills, PAN card, Aadhar Card, school certificate, birth certificate, etc.
 2. Application Form 2
 3. Application fee of Rs. 30
 4. Learning license test fee of Rs. 25
 5. Application Form 2
 6. Passport size photographs

To obtain a permanent DL in Gujarat, it’s imperative for an individual to first obtain a learner’s license. An application for a learner’s license in Gujarat can be obtained by following either of the below processes.

 1. Online application process to obtain a learning license in Gujarat
 2. Visit Ministry of Highways and Road Transport Website- parivahan.gov.in/parivahan
 3. Click on online services and select driving license related services
 4. Enter the name of the state-Gujarat
 5. Click on apply online and select learning license
 6. Fill the application form and submit it online
 7. Upload scanned copies of the above-mentioned documents
 8. Pay the application fees
 9. Book a test slot for the learning license test
 10. Visit the RTO to give the test
 11. The learning license is sent to the applicant’s registered address on passing the test.

ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ કઢાવવા માટે ની સંપૂર્ણ માહિતી

Get Driving License :  Official Site

https://parivahan.gov.in

Documents required for obtaining a duplicate driving license in Gujarat
Age and address proof documents
Application Form LLD
Applicable application fees
FIR copy, in case of theft of the original LL
Procedure to obtain a duplicate learning license in Gujarat

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/LGukqLOIQC5INOSGoaZlVY

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook