ઇલેક્ટ્રીક બાઈક યોજના: જાણો ગુજરાત સરકાર ની ઇલેક્ટ્રિક યોજનાં , કોને કોને મળશે આ સહાય, ભરો આ રીતે ફોર્મ…

508
Published on: 10:30 am, Thu, 23 December 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/IKOyf3Xl5ag0rUH7lt1CuG

A New Scheme Has Been Launched By The Concerned Authorities Of Gujarat Government To Help The Understudies Of The State Get An Electrical Vehicle Free Of Cost. In This Article, We Will Share With All Of You The Details Of The New System Which Has Been Launched By The Concerned Authorities Of Gujarat Government To Give Electrical Vehicles To The Students Of The State.

eBike Sahay Yojana Gujarat

The Gujarat Understudies Will Be Getting Subsidy On The E-Scooters That They Will Be Buying In The Gujarat State. A Lot Of Benefits Will Also Be Provided. We Have Mentioned Eligibility Criteria, Benefits, Objectives, And All Of The Other Details Regarding The Gujarat Two Wheeler Scheme. We Have Also Mentioned A Step By Step Application Procedure For The Scheme.

eBike Sahay Yojana Gujarat 2021

eBike Sahay Yojana Gujarat 2021 – Overview
Name of Scheme Gujarat Electric e-Vehicle Scheme
in Language ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક ઇ-વાહન યોજના
Launched by Government of Gujarat
Beneficiaries Students from class 9 to college
Major Benefit Give a subsidy of Rs 12,000 each to students to buy e-scooters
Scheme Objective Promote to E Vehicles in the state
Scheme under State Government
Name of State Gujarat
Post Category Scheme/ Yojana
Official Website gujarat.gov.in

 

Gujarat Two-Wheeler Scheme Has You Launch For The Students Of Gujarat And To Give Them A Subsidy. The Government Of Gujarat Will Be Providing Forty-Eight Thousand Rupees As A Subsidy To Each Candidate So That They Can Buy An Electric Rickshaw. Proper Assistance Will Also Be Given To Individuals.

2 વ્હીલર ઇ- બાઇક યોજના

Students Will Be Provided 12000 Rupees To Get An Electronic Scooter. This Benefit Will Be Provided To The Student Who Is Currently Studying In Class Ninth To Class 12th. You Can Only Buy Scooters Using The Subsidy Amount Given Under The Gujarat Two-Wheeler Scheme. Gujarat Government Will Provide 10000 Electrical Vehicles To The Students.

Objectives Of eBike Sahay Yojana Gujarat

To Empower The Utilization Of Electric Vehicles To Forestall Air Contamination, Vijay Rupani Declared Sponsorship Plans For Electric Ebikes And E-Carts, On Thursday. The CM Reported The Appropriation As A “Panchsheel Present” Of Five Improvement Plans In Gujarat To Commend The 70th Birthday Celebration Of PM Narendra Modi.

Details Of eBike Sahay Yojana Gujarat

 • Name Gujarat Two Wheeler Yojna
 • Launched By Gujarat Government
 • Benefit Providing Two Wheelers To The Student
 • Objective Helping The Students To Overcome Any Problem
 • Official Site https://geda.gujarat.gov.in/

ઈ-બાઈક સહાય યોજના શરુ રૂ. ૧૨૦૦૦ સહાય

Important Documents Of eBike Sahay Yojana Gujarat

The Applicant Should Be A Permanent Resident Of Gujarat

This Scheme Is Only For Those Students Who Are Studying In Class 9th To 12th

 • Aadhar Card
 • School Certificate
 • Bank Account Details
 • Passport Size Photograph
 • Mobile Number

Procedure to apply for Gujarat two wheeler scheme

 1. First of all you have to go to the official website of Gujarat electric e vehicle scheme
 2. Home page will open in front of you
 3. On the home page you need to click on apply online
 4. Now application form will open in front of you
 5. You need to enter all the required information on the application form like name, date of birth, gender, educational qualification e.tc.
 6. Now you need to upload all the required documents
 7. After that you need to click on submit

Electric Bike Subsidy sahay yojana 2021

Procedure to Check application Status

 1. Visit the official Web portal
 2. Home page will open in front of you
 3. On the homepage you need to click on application status link
 4. Now a new page will be displayed before you.
 5. You have to enter your application ID
 6. Now you need to click on submit
 7. Application status will be on your computer screen

https://chat.whatsapp.com/IKOyf3Xl5ag0rUH7lt1CuG

Application Form & Agency List (Year 2021-22)

Application Form And Document List Link Click Here
Two Wheeler Dealer LIst Click Here
Price List Link Click Here

 

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/IKOyf3Xl5ag0rUH7lt1CuG