અટલ પેન્શન યોજના : આ યોજના લગતી સંપૂર્ણ માહિતી જાણો હવે ગુજરાતી ભાષામાં, ફોટા પર કરો ક્લિક…

545
Published on: 6:01 pm, Wed, 29 December 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ :
https://chat.whatsapp.com/CsB3CwvTptPHJ9w19oD7WI

To join the scheme one needs to have a savings bank account, Aadhaar and active mobile number. If a person takes this scheme after 60, he has to invest at least 20 years to get pension

If you have not taken any pension plan till date and you want to take a plan in which you want to be entitled to a pension by paying less then the Central Government’s Atal Pension Scheme is right for you. Under this, on reaching the age of 60, one gets a pension of Rs.1000 to Rs.5000 per month. It can be invested by a person between the ages of 18 and 40.

Anyone between the ages of 18 and 40 can open an account

 • Anyone between the ages of 18 and 40 can open an Atal Pension Scheme account
 • To join the scheme, one needs to have a savings bank account, Aadhaar and an active mobile number
 • If a person takes this scheme, he has to invest at least 20 years.
 • Investors can invest monthly, quarterly or semi-annual i.e. for a period of 6 months.
 • Contribution will be auto debited. That is, the fixed amount will be automatically deducted from your account and credited to your pension account.
 • How much will be deducted depends on how much pension you want after retirement.
 • In it you can claim tax benefit up to Rs 1.5 lakh under section 80c.

 • For a pension of Rs 1,000 to Rs 5,000 per month, the subscriber will have to pay from Rs 42 to Rs 210 per month. This will happen when the plan is taken at the age of 18.
 • On the other hand, if a subscriber takes up the scheme at the age of 40, he will have to make a monthly contribution ranging from Rs 291 to Rs 1454.
 • The more the subscriber contributes, the more pension he will get after retirement. However, it should not exceed Rs 5,000. That is why the contribution will also be according to it.
 • How to open an account.

You can open an account by going to any bank

 • You can download the Atal Pension Plan form online
 • You will have to fill up this form and deposit it in the bank branch
 • In addition, a photocopy of your mobile number and Aadhaar card will also have to be submitted.
 • You will receive a confirmation message after the application is approved.
 • An online account can be opened in SBI

For a monthly pension of Rs.1000 / – to Rs.3000 / -, the beneficiary will have to pay an age based contribution of Rs.5 / – to Rs.21 / -.
The level of contribution will vary with the age of the person. A person who joins at a younger age will have less contribution and more for older age.
To encourage investment in this scheme, a new account will be credited to the account holder by the Central Government before 31-12-2017 within a maximum limit of Rs.1000 / – per annum or whichever is less than 50% of the total contribution in the account. (From 2013-14 to 2017-20) The savers of the present Rastriya Swavalamban Yojana will be automatically transferred to the Atal Pension Yojana.

https://chat.whatsapp.com/CsB3CwvTptPHJ9w19oD7WI

ભારત સરકાર અને જન-સુરક્ષા દ્વારા અટલ પેંશન યોજનાનું ફોર્મ નિયત નમૂનામાં જાહેર કરે છે. જે નીચે લિંક પરથી મેળવી શકાશે.

Atal Pension Yojana Form in English   Click Here
Atal Pension Yojana Form in Hindi Click Here

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ :
https://chat.whatsapp.com/CsB3CwvTptPHJ9w19oD7WI

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook