ગુજરાત સિધા ધિરાણ યોજના : સરકાર આપશે ૧ લાખ થી ૭ લાખ સુધીનું ધિરાણ, અહીંથી જાણો સંપૂર્ણ માહિતી…

930
Published on: 6:06 pm, Fri, 31 December 21

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ :
https://chat.whatsapp.com/CsB3CwvTptPHJ9w19oD7WI

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) set up in 1989, is a government entity formed under the auspices of the Indian Company Act 1956. The primary goal of NSFDC is to furnish funds to people falling under the Scheduled Cate strata of the society. This will enable their socio-economic development and stay productive in the mainstream economy.

NSFDC Scheme takes the help of State Channelizing Agencies (SCAs) such as Public sector banks, NBFCs, Cooperative Banks, and Regional Rural Banks,

NSFDC Scheme has an authorised share capital of Rs 1500 crores, and the Paid-up capital is Rs 1400 Crores as of September 2018

https://chat.whatsapp.com/CsB3CwvTptPHJ9w19oD7WI

The management of NSFDC Scheme consists of a board of directors. The members of the board are drawn from Central Government, Financial institutions, State bodies and non-official members handpicked from the society.

Vision and Mission NSFDC Scheme

NSFDC strives to be a catalyst in the systemic elimination of poverty by grassroots socio-economic development of the Scheduled Caste community. NSFDC places a high priority on efficiency, responsiveness, and collaboration with similar minded national agencies and other non-government organisations.

NSFDC Scheme creates prosperity among members of Scheduled Cates by increasing the supply of financial assistance. NSFDC Scheme is particularly focused on Skill Development. Skill Development is an important framework on which self-sufficiency can be achieved among vulnerable communities.

 • The applicant should be a member of Scheduled Caste and a native of the State of Gujarat.
 • The age of the applicant should not be less than 21 years and not more than 30 years.
 • The applicant should be unemployed as well as able to do business and should not be a defaulter of any financial institution.
 • Must have income less than Rs.5,00,000 / –
 • Under direct credit scheme, loans are provided under vehicle scheme, dairy farming scheme, micro credit finance scheme, Mahila Samrudhi scheme.
 • NSFDC After the approval of the scheme, applications are announced and selected.
 • From the selected beneficiary Rs. No contribution is taken for loans less than Rs. 1.00 lakhs. When Rs. 1.00 lakh to Rs. Beneficiary contribution is taken as per 3% or as per approved project in loans up to Rs. 3.00 lakhs.
 • The direct credit scheme includes Mahila Samrudhi Yojana, Micro Credit Finance, Passenger Rickshaw, Pick Up Van, Passenger Four Wheeler, Freight Four Wheeler and Tractor Scheme.
NSFDC Scheme | સિધા ધિરાણની યોજનાઓ
ક્રમ યોજનાનું નામ યુનિટ કોસ્ટ અરજદાર પાસેથી લેવાતો વ્યાજનો દર અરજદાર પાસેથી લેવાતો પેનલ્ટી વ્યાજનો દર
મહિલા સમૃધ્ધિ ૫૦,૦૦૦ ૧ % ૨.૫ %
માઈક્રો ક્રેડીટ ફાયનાન્સ ૫૦,૦૦૦ ૨ % ૨.૫ %
કમ્પુટર / લેપટોપની યોજના ૫૫,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
નાના પાયાની યોજના ૧,૦૦,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
ફોર વ્હીલર પેસેન્જર ૭,૨૮,૦૦૦ ૫ % ૨.૫ %
મારૂતી સુઝુકી ઇકો ૪,૧૭,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
માલ વાહક ફોર વ્હીલર ૫,૮૨,૦૦૦ ૫ % ૨.૫ %
પેસેન્જર રીક્ષા ૧,૫૦,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
પીક અપ વાન ૧,૮૦,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
૧૦ ટ્ર્ર્ક્ટર વીથ ટ્રોલી તેમજ યાંત્રિક સાધનો ૮,૯૮,૦૦૦ ૫ % ૨.૫ %

સંપર્ક : ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ બ્લોક નંબર – ૧૦ , રજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર, ગુજરાત – ૩૮૨૦૧૦ ગુજરાત (ઇન્ડિયા), ફોન :+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૩૮૮૩, ૨૩૨૫૩૮૮૧, ૨૩૨૫૩૮૭૮, ૨૩૨૫૩૮૮૬

List of Certifications and Courses | NSFDC Scheme

 • Hardware and Networking certification course
 • Automobile Servicing and Repairs
 • Microsoft Office and Web-based services
 • Certification in Electronic Assembly
 • Entrepreneurship development
 • Garment Construction certification
 • Motor Rewinding
 • CNC Lathe Machine Operator
 • Pattern Cutting in metallic objects through software certification
 • Beauty Parlour
 • CAD using Auto CAD
 • CNC Milling and Turning Programming and Operation
 • Diploma in Hardware and Networking
 • Fruit Processing
 • Laboratory Technician
 • Machine Mechanic Course Desktop
 • Mobile Phone Repairs
 • Nursing
 • Operator
 • Photography and Videography
 • Plastic Extrusion and Injection Machine Operator
 • Production Supervisor and Quality Control
 • Publishing and MS Office
 • Repairing of Refrigerator and Air Conditioner
 • Repairing, Maintenance of Diesel Engine and Power Tiller
 • Sewing Machine Operator Course
 • Soft Toys making
 • Welding and Fabrication, Electrician, etc.

Term Loan can be applied for the following activities: NSFDC Scheme

 • Leather goods manufacturing
 • Silk reeling unit
 • Mulberry farming
 • Silver ornaments making
 • Steel Fabrication
 • Sheep farming and Tent House
 • Agricultural Land
 • DTP and Computer Centre
 • Beauty Parlour
 • Readymade Garments
 • Departmental Store
 • Furniture making
 • Goatery
 • Auto rickshaw
 • Medical shop
 • Fertilizer Shop
 • Hand and Power loom
 • Hardware shop
 • Cultivation
 • Fishery
 • Cyber café
 • Honey Bee Farm
 • Flour Mill
 • Photography
 • Diary Shop
 • Poultry
 • Tailoring
 • Footwear Manufacturing
 • Horticulture.

Official Website : Click Here

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ :
https://chat.whatsapp.com/CsB3CwvTptPHJ9w19oD7WI

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook