માં- અમૃતમ, ,માં -વાત્સલ્ય અને આયુષ્યમાન હવે ત્રણેય PMJAY કાર્ડ માં થશે રૂ. 5 લાખ ની સહાય, મેળવો આ રીતે કાર્ડ…

1266
Published on: 4:27 pm, Mon, 24 January 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/IHRdBKcx6U51KLS2Oc5Wzv

https://chat.whatsapp.com/IkYBsUbq7RKAXnoHJvVGAw

Ayushman Bharat Yojana Scheme Free 5 Lakh Vimo: Desh Videsh Ma Vasta Mara Vala Mitro Prime Minister Narendra Modi has launched the Aayushman Bharat National Health Security Mission. Through this scheme, more than 100 million families will get treatment for up to 50 million people for free. It is estimated that ten crore families will be selected under the 2011 census. A list of families has been prepared from the Aadhaar number and you will get the benefit of this feature. Once the list is ready, no credentials are required to avail the scheme. How to know if your name has been registered

What is Ayushman Bharat Yojana Scheme (PMJAY)?

 

Considered as one of the biggest healthcare schemes in the world, Ayushman Bharat Yojana aims to cover more than 50 crore Indian citizens. It is designed especially for the economically weaker sections of the country. The PMJAY was launched in September 2018 providing health insurance coverage of a maximum sum insured amount of Rs.5 lakh.

The government health insurance scheme covers most of the medical treatment costs, medicines, diagnostics and pre-hospitalization expenses. Additionally, the scheme offers cashless hospitalization services through the Ayushman Bharat Yojana e-card which you can use to get healthcare services at any of the empaneled hospitals across the country. Beneficiaries of the scheme can avail hospitalization for necessary treatment by showing their PMJAY e-card

The scheme will benefit the people below the poverty line in 2011 census. Whether your name is in the plan You can check by going to The link provided is to go to the website of the link Where you will find a box on the home page. You need to enter your mobile number. Then an OTP will appear on that number. You will know if your name is included in the scheme as soon as it is posted on the website.

Important Link:

Benefits of Ayushman Bharat Yojana Scheme:

The scheme is targeted at the vulnerable and underprivileged sections of the society. To cater to them, below are the benefits of the PMJAY:

  • It covers all hospitalisation expenses with cashless transactions to beneficiaries.
  • Accommodation during hospitalisation.
  • Pre and post-hospitalisation costs.
  • Any complications arising during the treatment.
  • Can be used by all family members.
  • No cap on family size, age or gender.
  • Pre-existing conditions are included from day one.

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/IHRdBKcx6U51KLS2Oc5Wzv

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

વોટ્સએપ 22: Whatsapp  

વોટ્સએપ 23: Whatsapp  

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook