ગુજરાત વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 : શિક્ષક ની ભરતી, કુલ જગ્યાઓ 3300, જાહેરાત વાંચો અને ભરો આ રીતે ફોર્મ….

735
Published on: 6:59 pm, Tue, 25 January 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/CaRTNEVmJDiICkQkjUL1Fj

https://chat.whatsapp.com/BhPItQKhTmZ6gwepEOdpzN

Gujarat Vidhya sahayak Bharti 2022: Gujarat state primary education committee published recruitment notification for 3300 Vidhya sahayak Gujarati Medium Posts 2021.Eligible & Interested candidates apply online after read Gujarat Vidhya sahayak Bharti 2022 official notification given below. Vidhya sahayak Bharti 2022 Good chance for those candidates who seeking job in Gujarat education department.

Gujarat Vidhya sahayak Bharti 2022

 • Organization Name: Gujarat State Primary Education Selection Committee
 • Post Name: Vidhyasahayak (Gujarati Medium)
 • No.Of Posts:3300
 • Category: New Job
 • Application Mode: Apply Online
 • Job Location: Gujarat

વિદ્યાસહાયક કાયમી ભરતી 2022

Vidhyasahayak Bharti 2022

 • Vidhyasahayak (Gujarati Medium Std.6 to 8):2000
 • Vidhyasahayak (Gujarati Medium Std.1 to 5):1300

Gujarat Vidhyasahayak Bharti 2022 Education Qualification

Std.6 to 8: 

Maths – Science Vidhyasahayak Bharti 2022

Education Qualification :

 • B.Sc (Math, Statistics, Physics, Chemistry, Biology, Botany, Zoology, Geology)

Vidyasahayak Bharti

Training Qualification : 

 • PTC / D.El.Ed
 • TET 2 PASS with 60% marks (Reserve Category 55% )Or
 • Other Details Read Official Notification

Language Vidhyasahayak Bharti 2022

Education Qualification :

 • B.A., B.R.S., B.Sc. (English, Gujarati, Hindi, Sanskrit)

Training Qualification : 

 • PTC / D.El.Ed
 • TET 2 PASS with 60% marks (Reserve Category 55% )Or
 • Other Details Read Official Notification

Social Science Vidhyasahayak Bharti 2022

Education Qualification :

 • B.A. (with History, Geography, Civics, Political Science Economics Subject) / B.Com (with Economy Subject) / B.R.S. (with History, Geography, Civics, Political Science Economics Subject) / B.S.Sc. (with History, Geography, Civics, Political Science Economics Subject)

Training Qualification :

 • PTC / D.El.Ed
 • TET 2 PASS with 60% marks (Reserve Category 55% )Or
 • Other Details Read Official Notification

Std.1 to 5 Vidhyasahayak Education Qualification

Education Qualification :

 • Minimum H.S.C Pass

Training Qualification : 

 • PTC / D.El.Ed. OR 4 years of Elementary Education (B.El.Ed.) OR 2 Years of Diploma in Education (Special Education)
 • TET 1 PASS with 60% marks (Reserve Category 55% )Or
 • Other Details Read Official Notification

Gujarat Vidhyasahayak Age Limit

 • Std 1 to 5: Minimum 18 years/Maximum 33 years
 • Std 6 to 8: Minimum 18 years/Maximum 35 years

Gujarat Vidhyasahayak Bharti How To Apply

 • Eligible & Interested candidates apply online through official website www.vsb.dpegujarat.in after read official notification.

Gujarat Vidhyasahayak Bharti Application Fee

 • Please Read Official Notification

Gujarat Vidhyasahayak Selection Process

 • Written Exam
 • Document Verification
 • Merit List

Vidhyasahayak Bharti Important Dates

 • Announce Soon

Visit Official Website

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/CaRTNEVmJDiICkQkjUL1Fj

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

વોટ્સએપ 22: Whatsapp  

વોટ્સએપ 23: Whatsapp  

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook