ગુજરાત : જો તમને રેશનકાર્ડ માંથી અનાજ ન મળતું હોય તો તમારા એપિલ કાર્ડ ને બીપીએલ કાર્ડ માં આ રીતે ફેરવો અને મેળવો અનાજ…

568
Published on: 11:55 am, Wed, 26 January 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/JS43wZRtiuo3JPy0ozpE83

https://chat.whatsapp.com/JS43wZRtiuo3JPy0ozpE83

BPL List Gujarat 2021 @ses2002.guj.nic.in, Below Poverty Line is an economic benchmark used by the government of India to indicate economic disadvantage and to identify individuals and households in need of government assistance and aid. It is determined using various parameters which vary from state to state and within states.

Apl Ration Card To Bpl Ration Card

The present criteria are based on a survey conducted in 2002. Going into a survey due for a decade, India’s central government is undecided on criteria to identify families below poverty line.

Current method of measurement B.P.L. (Below Poverty Line)
Critria are different for the rural and urban areas. In its Tenth Five-Year Plan, the degree of deprivation is measured with the help of parameters with scores given from 0–4, with 13 parameters.

Families with 17 marks or less (formerly 15 marks or less) out of a maximum 52 marks have been classified as BPL. Poverty line solely depends on the per capital income in India rather than level of prices.

બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે ની પ્રોસેસ

B.P.L. Data and methodology
The national poverty estimates for India are based on rounds of Household Consumption Expenditure Surveys conducted by the National Sample Survey Office (N.S.S.O). The round conducted in 2011/12 is the most recent for which consumption data is available. In 2014/15, the N.S.S.O. conducted another survey that did not collect comparable consumption data, but did include information on several correlates of household consumption.

Search By Village – BPL List Gujarat, You Can See Your Village Bpl List Apply BPL Card | Download Gujarat BPL List Online: Survey Form · Survey Parameters · Scoring Pattern. Survey Process. Pilot Project · Main Project · Families Surveyed. BPL List. Old List · New List(Proposed).

When Applying For A Ration Card, It Is Necessary To Submit The Following Documents Along With The Application Form

 • Proof of Date of Birth.
 • Proof of Residence.
 • PAN card.
 • Driving license.
 • Passport size photograph.
 • Aadhaar Card.

important Message Before Browsing the Site Please Disable the Pop Up Blocker. Go to Tools -> Pop Up Blocker-> Turn Off Pop Up Blocker. You are Visitor No , ‎Search By Village · ‎Family Id Search · ‎Families Surveyed · ‎Imp. Links

Gujarat BPL Ration Card List | Download Gujarat Ration Card List 2021 | Online Beneficiary List Gujarat Ration Card | Ration Card Online List Gujarat

The importance of a ration card is known to all of the residents of India. Today under this article, we will share with you the detailed procedure of applying for a ration card in the state of Gujarat by using the official portal of ration card as announced by the concerned authorities of Gujarat state. In this article, we have provided a step-by-step guide through which you can also check the beneficiary name list for the ration card in the year 2021. We have also shared important aspects related to the ration card list of Gujarat in the upcoming year of 2021.

 • During COVID-19 period all migrants will get free ration
 • BPL ration card holders will get Rs. 1000/-in their bank account
 • Electricity charges will be Rs. 1.50/- for 50 units to the BPL Families
 • Since April, 2020 fixed electricity charges for small industries, factories and MSMES have been waived off
 • For gaushalas and cattle ponds Rs. 30 to 35 crore has been allotted

Details Of The Scheme

 • Name of the scheme : Gujarat Ration Card
 • Launched by : Government of Gujarat
 • Beneficiaries : Residents of Gujarat state
 • Objective Distribution of ration cards
 • Official Website : https://dcs-dof.gujarat.gov.in/

Search By Village – BPL List Gujarat : Click Hare

Survey Form, Survey Parameters, Scoring Pattern, Survey Process, Families Surveyed, BPL List, Query Module, Imp. Links, BPL Search, Miscellaneous

The importance of a ration card is known to all of the residents of India. Today under this article, we will share with you the detailed procedure of applying for ration card in the state of Gujarat by using the official portal of ration card as announced by the concerned authorities of Gujarat state.

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/JS43wZRtiuo3JPy0ozpE83

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

વોટ્સએપ 22: Whatsapp  

વોટ્સએપ 23: Whatsapp  

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook