ઇલેક્ટ્રિક બાઈક યોજના 2022 : આ યોજના નો લાભ કોણ કોણ લહી શકશે ?, કય રીતે તમે લાભ મેળવી શકશો, જાણો પ્રોસેસ…

495
Published on: 4:00 pm, Fri, 28 January 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/FVsvxOrDTXF8FGPjx1gSgH

https://chat.whatsapp.com/IkYBsUbq7RKAXnoHJvVGAw

An important decision has been taken by the Rupani government for a pollution free environment. At the same time, the state government has announced a relief scheme to encourage the use of battery-powered two-wheelers and three-wheelers to curb air pollution from vehicles in towns and cities. At the same time, the Gujarat government has become active in changing the special transport policy to ensure that more than 1 lakh electric vehicles run on the roads in the state in the next two years.

Under this assistance scheme, the government will provide assistance of Rs 12,000 to students studying from Std-9 to college in the state to purchase a battery-powered two-wheeler. The target is to provide subsidy to 10,000 vehicles. Not only this, the state government will also provide assistance of Rs 48,000 for the purchase of battery operated e-rickshaw three wheeler for individual and institutional beneficiaries and five thousand e-rickshaws will be given the benefit.

A scheme of Rs 50 lakh has also been implemented to set up infrastructure facilities for charging battery powered vehicles. The Gujarat government has been active in changing the special transport policy to ensure that more than 1 lakh electric vehicles run on the roads in the state in the next two years. Not only that, but an incentive policy for the sale of electric vehicles is also being considered.

Battery Operated Three Wheeler

Gujarat two wheeler scheme Eligibility criteria & documents Required

 • The applicant should be a permanent resident of Gujarat
 • This scheme is only for those students who are studying in class 9th to 12th
 • Aadhar card
 • School certificate
 • Bank account details
 • Passport size photograph
 • Mobile number

Procedure to check Your application status

 • Visit the official Web portal
 • Home page will open in front of you
 • On the homepage you need to click on application status link
 • new page before Applying display
 • You have to enter your application ID
 • Now you need to click on submit
 • Application status will be on your computer screen

Where To Get The Application Form

Gujarat Energy Development Agency authorized dealer or from GEDA website.

List Of Documents For Assistance

1.Bonofide certificate

2.Self-certified marksheet of previous year 3.Copy of self certified student’s Aadhaar card / driving license

4.Proof of self-certified residence electricity bill building tax bill

5.Caste certificate issued by the competent authority of the student

6.Self-certified copy of driving license only for high speed vehicles

Where Should The Application Forms Be Submitted?

The application form has to be submitted by the dealer after selecting the manufacturer and model. Assistance in this regard Rs. 12000 per vehicle

How To Avail The Benefit Of Subsidy

It will be credited to the bank account of the eligible student by GEDA as per the terms of the scheme.

Authorized manufacturer models of vehicles, maximum prices and where their dealer information will be available From GEDA website (Gujarat Energy Development Agency).

 • Only battery operated vehicles can be purchased through this scheme.
 • About 10 thousand vehicles will be provided under two wheeler scheme
 • The assistance received through this scheme is twelve thousand rupees.
 • Up to Rs 5,000 subsidy will be given in the scheme of electric rickshaw
 • About five thousand vehicles will be provided under this scheme
 • Battery powered electric rickshaws can be purchased under this scheme

How To Apply Online For This Scheme

 • Visit the Official Website of Gujarat Electric e-Vehicle Scheme i.e. https://geda.gujarat.gov.in
 • On the Homepage, Click on the Option “Show All News” button.
 • Form and Agency List link Display

Download Form

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/FVsvxOrDTXF8FGPjx1gSgH

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

વોટ્સએપ 22: Whatsapp  

વોટ્સએપ 23: Whatsapp  

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

વોટ્સએપ 26: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook