ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC) દ્વારા ભરતી : 103 જગ્યાઓ ખાલી, ઉચ્ચ પગારધોરણ સાથે આવી ભરતી, જાણો વધુમાં…

1253
Published on: 7:05 pm, Tue, 1 February 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/Iu15Ojd0uZlHEKTRDMT9kX

https://chat.whatsapp.com/Iu15Ojd0uZlHEKTRDMT9kX

Gujarat Metro Rail Corporation, GMRC has Recently Invites Application For the 103 General Manager, Dy. General Manager, Manager And Other Posts, Eligible Candidates Apply Before 11-02-2022, For More Detail About GMRC Recruitment 2022 given below article Or Official Advertisement.

Jobs Summary:

 • Post : Various
 • Total Post : 103
 • Job Location : Gujarat

Post Wise Details :

ગુજરાત મેટ્રો

Civil Positions :

 1. Sr Dy. General Manager (Civil) : 04
 2. Dy. General Manager (Civil) : 04
 3. Manager (Civil) : 17
 4. Assistant Manager (Civil) : 06

Systems Positions :

 1. General Manager (Rolling Stock) : 02
 2. General Manager (Traction) : 02
 3. General Manager (Signalling) : 02
 4. General Manager (Electrical) : 01
 5. Addl. GM E&M on : 01
 6. JGM (Sig. & PSD) : 02
 7. JGM (Traction) : 01
 8. JGM (Telecom & AFC) : 01
 9. JGM (Rolling Stock) : 01
 10. Sr. DGM (E&M) : 01
 11. Sr. DGM (Signalling & PSD) : 01
 12. Sr. DGM (Telecom & AFC) : 01
 13. Sr. DGM (Traction) : 01
 14. DGM (Signalling & PSD) : 03
 15. DGM (Telecom & AFC) : 02
 16. DGM (E&M) : 02
 17. DGM (Traction) : 03
 18. DGM (Underground – E&M) : 03
 19. DGM (Rolling Stock) : 01
 20. DGM (Lift & Escalator) : 01
 21. DGM (Depot) : 01
 22. Manager (Signalling & PSD) : 03
 23. Manager (Telecom & AFC) : 04
 24. Manager (Lift & Escalator) : 02
 25. Manager (E&M) : 02
 26. Manager (Traction) : 02
 27. Manager (Underground-E&M) : 02
 28. Manager (Rolling Stock) : 02
 29. Asst. Manager (Telecom/AFC) : 03
 30. Asst. Manager (Signalling & PSD) : 02
 31. Asst. Manager (Traction) : 02
 32. Asst. Manager (Lift & Escalator) : 01
 33. Asst. Manager (E&M) : 02
 34. Asst. Manager (Underground-E&M) : 01
 35. Engineer Sr. Grade (Telecom/AFC) : 04

 train driver | Gujarati News - News in

O & M Wing :

 1. General Manager (Operations & Maintenance) : 01
 2. Sr. DGM (Traction) – O&M : 01
 3. Manager (Operations) – O&M : 02
 4. Manager (Rolling Stock) – O&M : 01
 5. Manager (Traction) – O&M : 01
 6. Asst. Manager (Signalling/PSD) – O&M : 01

Important link Below: 

Education Qualification :

Sr Dy. General Manager (Civil) :

 • Candidate must be a B.E / B. Tech (Civil) engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute.
 • Applicants should have minimum 15 years of Post Qualification experience of Executive level in reputed private organization of Civil Engineering or 13 years of post-qualification experience in Government / PSU organization.
 • Candidate should be presently working in IDA payscale of ₹ 70000-200000 or higher pay scales or equivalent CDA pay scale.
 • Candidate should have experience in construction of Viaducts, Bridges, Multi‐Stored Buildings, Workshop Sheds.
 • Candidates having working in Metro Rail Viaduct construction with experience of supervising Segment Casting Yard work, erection of Launching Girder for segment launching, pile foundation works will be preferred.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 48 years.
 • Salary : 80000-220000

Dy. General Manager (Civil) : 

 • Candidate must be a B.E / B. Tech (Civil) engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute.
 • Applicants should have minimum 10 years of Post Qualification experience of Executive level in reputed private organization of Civil Engineering or 8 years of post-qualification experience in Government / PSU organization.
 • Candidate should be presently working in IDA payscale of ₹ 60000-180000 or higher pay scales or equivalent CDA pay scale.
 • Candidate should have experience in construction of Viaducts, Bridges, Multi‐Stored Buildings, Workshop Sheds.
 • Candidates having working in Metro Rail Viaduct construction with experience of supervising Segment Casting Yard work, erection of Launching Girder for segment launching, pile foundation works will be preferred
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 45 years.
 • Salary : 70000-200000

Manager (Civil) :

 • Candidate must be a B.E / B. Tech (Civil) engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute .
 • Applicants should have minimum 9 years of Post Qualification experience of Executive level in reputed private organization of Civil Engineering or 7 years of post-qualification experience in Government / PSU organization.
 • Candidate should be presently working in IDA payscale of ₹ 50000- 160000 or higher pay scales or equivalent CDA pay scale.
 • Candidate should have experience in construction of Viaducts, Bridges, Multi‐Stored Buildings, Workshop Sheds.
 • Candidates having working in Metro Rail Viaduct construction with experience of supervising Segment Casting Yard work, erection of Launching Girder for segment launching, pile foundation works will be preferred.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 40 years.
 • Salary : 60000-180000

Assistant Manager (Civil) :

 • Candidate must be a B.E / B. Tech (Civil) engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute.
 • Applicants should have minimum 5 years of Post Qualification experience of Executive level in reputed private organization of Civil Engineering or Candidate should have 05 years of experience (including-on-job training period) in PSU/Metro Corporation post B.E/B.Tech. or 4 years of experience (including on-job-training period) in PSU/Metro Corporation post M. Tech.
 • Candidate should have worked at least 1 year in pay scale of ₹35000-110000 or 2 years in pay scale of ₹ 30000-120000
 • Candidates should have experience in the areas relating to Construction of Viaducts, bridges, multi storied buildings, workshop sheds.
 • Candidates having worked in Metro Rail Viaduct construction with experience of supervising Segment Casting yard work, erection of Launching Girder for segment launching, pile foundation works, Contract Management, Contractual Correspondence will be preferred.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 32 years.
 • Salary : 50000-160000

Systems Positions :

For Sr.No. 1 To 4

 • Candidate must be a BE/B.Tech in relevant field engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute and Applicants should have minimum 20 years of Post Qualification experience of Executive Level in a reputed private organization OR 17 years of post qualification experience of Executive level in Government /PSU’s.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 55 years.
 • Salary : 1,20,000-2,80,000

Addl. GM E&M on :

 • Candidate must be a BE/B.Tech in relevant field engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute and Applicants should have minimum 18 years of Post Qualification experience of Executive Level in a reputed private organization OR 15 years of post qualification experience of Executive level in Government/PSU’s.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 53 years.
 • Salary : 1,00,000-2,60,000

For Sr.N0. 6 To 9 :

 • Candidate must be a BE/B.Tech in relevant field engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute and Applicants should have minimum 16 years of Post Qualification experience of Executive Level in a reputed private organization OR 14 years of post qualification experience of Executive level in Government/PSU’s.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 50 years.
 • Salary : 90,000-2,40,000
 • Candidate must be a BE/B.Tech in relevant field engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute and Applicants should have minimum 15 years of Post Qualification experience of Executive Level in a reputed private organization OR 13 years of post qualification experience of Executive level in Government/ PSU’s.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 48 years.
 • Salary : 80,000-2,20,000

For Sr. No. 14 To 21 :

 • Candidate must be a BE/B.Tech in relevant field engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute and Applicants should have minimum 10 years of Post Qualification experience of Executive Level in a reputed private organization OR 08 years of post qualification experience of Executive level in Government/PSU’s.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 45 years.
 • Salary : 70,000-2,00,000

For Sr. No. 21 To 28 :

 • Candidate must be a BE/B.Tech in relevant field engineering graduate from a Govt. recognized University/Institute and Applicants should have minimum 9 years of Post Qualification experience of Executive Level in a reputed private organization OR 07 years of experience of Executive level in Government/PSU’s.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 40 years.
 • Salary : 60,000-1,80,000

For Sr. No. 29 To 34 :

 • BE/B. Tech in relevant discipline from a Govt. recognized Institute/ University and Applicant should have minimum 05 years of relevant post qualification experience of executive level in reputed private organisation or 5 years of relevant experience (including on-job-training period) in PSU/Metro post B.Tech or 04 years of relevant experience (including on-job training period) in PSU/Metro Corporation post M.Tech.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 32 years.
 • Salary : 50,000-1,60,000

Engineer Sr. Grade (Telecom/AFC) :

 • BE/B.Tech in relevant discipline or equivalent engineering discipline from a Govt. recognized Institute/University and Applicant should have minimum 03 years of relevant post qualification experience and Candidate should have experience in installation, testing commissioning or Operation & Maintenance of Telecom/AFC equipment’s.
 • Age Limit : Maximum Age As on Advertisement 32 years.
 • Salary : 35,000-1,10,000

Application Fees :

 • There is No Application Fees.

Important Note : Before Apply Please Read Official Advertisement For Age Relaxation, Desirable Qualification, Experience Or Other Terms & Condition.

Important link Below: 

How To Apply GMRC Recruitment 2022?

 • Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Selection Process For GMRC Recruitment 2022?

 • Selection will be based on Shortlisting and Interview.

Last Date For Applying?

 • Last Date For Submission of Online Application : 11.02.2022

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/Iu15Ojd0uZlHEKTRDMT9kX

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp

વોટ્સએપ 19: Whatsapp

વોટ્સએપ 20: Whatsapp

વોટ્સએપ 21: Whatsapp

વોટ્સએપ 22: Whatsapp

વોટ્સએપ 23: Whatsapp

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

વોટ્સએપ 26: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook