ગુજરાત : કોઈપણ પરીક્ષા વગર ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા સીધી ભરતી ,GVK ઈમરજન્સી માં અલગ અલગ પોસ્ટ માં આવી ભરતી…

1376
Published on: 11:01 am, Wed, 2 February 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/Iu15Ojd0uZlHEKTRDMT9kX

https://chat.whatsapp.com/BhPItQKhTmZ6gwepEOdpzN

GVK EMRI Recruitment 2022– Emergency Management & Research Institute (EMRI) has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, Selection Process, Application fee and How to Apply are given below. Must Read Official Advertisement than Apply for this Post.

GVK EMRI Recruitment 2022

Posts Name

• Emergency Medical Technician / Paramedical

• Driver

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: Interview Based

Interview time: 10:00 a.m. to 2:00 p.m.

How to Apply:

Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Important Links

Advertisement: Click Here

Important Date: 4/02/2022 interview

For more details: ૦૭૯ ( ૨૨૮૧૪૮૯૬ ) / ૭૨૨૭૯૧૩૧૦૮ / Email: – dipen_sevak@emri.in

HelpLine Services

• 104 (Health Helpline)

• 181 (Women Helpline and Rescue Vans)

• 100 (Police Command and Control Center)

• 1962 (Veterinary Mobile Clinics)

• Public Grievance Redressal Helpline

• Mother and Child Tracking Facilitation Center

• Specific Segment Oriented Focused Services

• 102 (JSSK Mother and Child Care Pick Up, Drop Back and Inter Facility Transfer)

• Mobile Medical Units (Rural Village Health Outreach)

• Road Safety Projects ( Road Safety Awareness)

• Hearse (Mortuary) Van Services ( for the Poor)

• Gujarat 108 Bharti 2021 For for Driver, Pharmacist & Emergency Medical Technician Posts details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/Iu15Ojd0uZlHEKTRDMT9kX

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp

વોટ્સએપ 19: Whatsapp

વોટ્સએપ 20: Whatsapp

વોટ્સએપ 21: Whatsapp

વોટ્સએપ 22: Whatsapp

વોટ્સએપ 23: Whatsapp

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

વોટ્સએપ 26: Whatsapp

વોટ્સએપ 27: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook