આધાર કાર્ડમાં નીચે આપેલ સુધારા કરો ઘરે બેઠા આધારકાર્ડની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ UIDAI પરથી, આ રીતે બનાવો બીજું આધાર કાર્ડ…

494
Published on: 6:19 pm, Wed, 2 February 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/Iu15Ojd0uZlHEKTRDMT9kX

https://chat.whatsapp.com/BhPItQKhTmZ6gwepEOdpzN

How To Download Aadhar Card Online?

An Indian Citizen Needs Aadhaar To Require Advantage Of The Welfare Facilities Provided By The Govt . Aadhaar Is That The Proof Of One’s Address And Card . Aadhaar May Be A 12 Digit Number Issued By The Unique Identification Authority Of India (UIDAI). A Person Can Enroll In Aadhaar Center Or Bank / Post Office By Enrolling For Aadhaar Using The Enrollment ID, Virtual ID Or Aadhaar Number Given By UIDAI (Aadhaar Card Download) And May Print. After The Amount Issued, The Person Employing A Sort Of Ways Counting On The Cardboard Can Download (Aadhaar Card Download).

આધારકાર્ડમાં નામ અથવા સરનામું બદલવું સરળ છે, તમે તમારા મોબાઇલ પરથી પણ બદલી શકો છો

How To Download Aadhar Card App

To Download E-Aadhaar Through Umang App, You’ve Got To Follow The Straightforward Way Given Below:

 • Step 1: Pegasus App Download And Open
 • Step 2: All Service Tab ‘Aadhaar Card’ On The
 • Step 3: ‘View Aadhaar Card From Digilocker’ Click On
 • Step 4: After Its Own DG Locker Account Or By Card Number Login With
 • Step 5: Enter The Received Password On Your Registered Mobile Number
 • Step 6: Click On ‘Verify OTP’ Step
 • 7: Then You’ll Download Your Aadhaar By Clicking On The Download Icon

How To Download Aadhar Card By Aadhaar Number

If You Would Like To Download And Print Aadhaar Card Then You’ve Got To Adopt The Subsequent Method.

 • Step 1: Go To The Official Website Of UIDAI https://uidai.gov.in/
 • Step 2: Select The Choice ‘ Download Aadhar’ Or Attend https://eaadhaar.uidai.gov.in/ This Link
 • Step 3: Select ‘Aadhaar’ Option
 • Step 4: 12 Digit. If You Are Doing Not Want To Base Number ‘Masked Aadhaar’ Select
 • Step 5: Enter The Captcha Code And Click On On ‘Send OTP’ To Urge The OTP On The Register Mobile Number .
 • Step 6: Insert OTP
 • Step 7: Click On ‘Verify And Download’ To Download The E-Aadhaar Card

How To Download Aadhar Card Print E-Aadhaar 

You Have To Enter 8 Digit Password To Open Your E-Aadhaar First . These Passwords Are The Primary 4 Letters Of Your Name And Date Of Birth . After Downloading Your Aadhaar Card In PDF Format From UIDAI Website , You’ll Print Your Aadhaar Card Online.

Important link

Download E-Aadhar App

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/Iu15Ojd0uZlHEKTRDMT9kX

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp

વોટ્સએપ 19: Whatsapp

વોટ્સએપ 20: Whatsapp

વોટ્સએપ 21: Whatsapp

વોટ્સએપ 22: Whatsapp

વોટ્સએપ 23: Whatsapp

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

વોટ્સએપ 26: Whatsapp

વોટ્સએપ 27: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook