ગુજરાત પંચાયત સેવા પંસદગી મંડળ ભરતી જાહેર 2022 : કુલ જગ્યા 254, પગાર : 30,000 થી ચાલુ, જાણો વધુ માહિતી…

372
Published on: 11:30 am, Thu, 10 February 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/GuIQv0wyZ5O05WXE9JU4Xj

https://chat.whatsapp.com/BhPItQKhTmZ6gwepEOdpzN

Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below.

GPSSB Recruitment 2022

 • Job Recruitment Board : GPSSB
 • Advertisement No. : 11
 • Post Name : Junior Pharmacist
 • Total No. of Posts : – 254
 • Job Location : Gujarat
 • Category : Government Jobs
 • Application Mode : Online
 • Official Website : https://gpssb.gujarat.gov.in/

Post Name :

Junior Pharmacist

Total No. of Posts :254

Educational Qualification :

Please read Official Notification.

Application Fee :

 • General / Ex-Serviceman Candidates : Rs.100/- + 12 Postal Charges
 • SC/ST/SEBC/EWS/PHW : No Fee

Selection Process :

Preliminary Examination (OMR)

How to Apply Online:

The application form must be filled online accurately, name, surname, date of birth, gender (category) or any other matter will not be amended later. Of which special note.

Important Apply Links :

Click here :– Official Notification Link 

Click here :- Apply Online Link

Important Dates :

 • Starting Date Of Apply Online : 08-02-2022
 • Last Date to Apply Online : 23-02-2022

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/GuIQv0wyZ5O05WXE9JU4Xj

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

વોટ્સએપ 22: Whatsapp  

વોટ્સએપ 23: Whatsapp  

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

વોટ્સએપ 26: Whatsapp

વોટ્સએપ 27: Whatsapp

વોટ્સએપ 28: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook