સોલાર રૂફ ટોપ યોજના ૨૦૨૧ : મળશે આશરે 20 વર્ષ સુધી વીજળી બીલથી છુટકારો,જાણો આ યોજના અને તેની સબસીડી વિષે..

955
Published on: 3:18 pm, Thu, 10 February 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/GuIQv0wyZ5O05WXE9JU4Xj

https://chat.whatsapp.com/BhPItQKhTmZ6gwepEOdpzN

The National Solar Mission, The Government Of India Has Set A Target Of 100,000 MW Power Generation Through Solar Energy In The Country By 2022. This Includes 40,000 MW Of Capacity Through Solar Rooftop Yojana subsidies to Gujarat Systems.

Apart From Its Environmental Benefits, The Installation Of Rooftop Solar Systems Does Not Require Land And Also Reduces Grid Losses As Electricity Is Consumed Where It Is Generated.

To Promote The Large-Scale Installation Of Rooftop Solar Systems On Private Residential Roofs, The Government Of Gujarat Has Introduced The “Solar Rooftop Yojana Subsidy Gujarat” (SURYA-Gujarat) Scheme.

In A Major Initiative, Govt. In India, Under The National Solar Rooftop Yojana Subsidy Mission Has Set A Target Of 1,00,000 MW Power Generation Through Solar Energy In The Country Including 40,000 MW To Be Contributed Through Solar Rooftops In Various Sectors.

To Achieve This Magnitude Of Capacity, Gujarat Has Been Given The Target Of 8,024 MW Capacity Of Solar Energy By 2021-22, Out Of Which 3,200 MW Is To Be Contributed By The Rooftop Segment.

Installation Of Rooftop Solar Plants On A Large Scale Is One Of The Best Initiatives, As In Such Plants, There Is No Requirement Of Land. Energy Is Consumed Where It Is Generated; There Would Be No Element Of Transmission Loss Or Wheeling Loss And Such Plants Would Be In The Interest Of The Public At Large As Well As State Utilities. Therefore, With A View Of Promoting Large-Scale Rooftop Solar Systems On Private Residential Roofs-Terraces, The Government Has Introduced A Subsidy Scheme For Solar Rooftops In The Residential Sector.

Solar Rooftop Yojana Subsidy Gujarat

Eligibility :

 • The Solar System Is Installed Within The Premises Of The Service Connection, Either On The Roof Or On The Ground.
 • The Solar System Is Of The Ownership Of The Consumer.
 • The Premises Of The Solar Installation Is Of The Ownership Of The Consumer Of The DISCOM Or Is In The Legal Possession Of The Consumer.
 • Solar Cells And Solar Modules Deployed In The Solar Rooftop System Shall Be Manufactured In India. I.E. Solar Cells And/Or Modules Of Non-Indian Origin Shall Not Be Eligible For Subsidy Under This Scheme.
 • Only New Plant And Machinery Shall Be Allowed For Installation And Shall Not Be Shifted Anywhere Else.

Solar Rooftop Yojana Subsidy Gujarat 2021-22: Benefits

 1. 30% Subsidy For Installation Of Solar Panels By Government Of India
 2. Up to Rs. 10,000/KW Subsidy By The Gujarat Government
 3. Reduced / Zero Electricity Bill: Generated Solar Electricity Will Be Adjusted Against Electricity Provided By DISCOM

Required Documents For Solar Rooftop Yojana Subsidy Gujarat

 • Solar System Commissioning Report Signed By Vendor, Beneficiary, And Discom Officer
 • Bill/Certificate Of Payment From Vendor For The Rooftop Solar System Setup
 • Setup More Than 10kw: Certificate For Charging Permission By Cei
 • Setup Less Than 10kw: Certificate Of Electrical Supervisor Or Contractor
 • Joint Installation Report Which Provides About The Installation Signed By Beneficiary And Empaneled Vendor

The Applicant Shall Not Be Allowed To Get Any Other Benefit From Any Other Scheme Of The Central Government, For The Same Investment, And If Found To Have Taken Benefit From Any Other Scheme Of The Government, The Amount Of Subsidy Shall Be Recovered Forthwith.

 Useful Important Link 

For Full Information about Solar Roof Top :- Click Now

માન્ય એજન્સી લિસ્ટ જોવા મટે :- અહીં ક્લિક કરો. 

Any Industrial, Commercial, And Other Consumers Or Government And Semi-Government Organizations Will Not Be Eligible For This Subsidy. Implementation Of This Scheme Shall Be Done Under The Administrative Control Of The Energy & Petrochemicals Department, Government Of Gujarat.

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/GuIQv0wyZ5O05WXE9JU4Xj

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

વોટ્સએપ 22: Whatsapp  

વોટ્સએપ 23: Whatsapp  

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

વોટ્સએપ 26: Whatsapp

વોટ્સએપ 27: Whatsapp

વોટ્સએપ 28: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook