મોબાઈલ ખરીદવા સહાય : રાજ્ય ના ખેડૂતો ને મોબાઈલ ખરીદવા 6000 ની સહાય મળશે, જુઓ વધુ માહીતી…

1130
Published on: 12:44 pm, Fri, 11 February 22

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ :
https://chat.whatsapp.com/GuIQv0wyZ5O05WXE9JU4Xj

Farmer Smart Phone Scheme Declare by Government of Gujarat. Government of Gujarat will be Give Rs. 15000 for Smartphone to Gujarat’s Farmer.

The scope of digital service in agriculture is increasing day by day. In the field of agriculture, following Douglas, farmers started using IT. Through the use of technology, new farms are increasing their income by adopting the latest technologies. Smartphones for information such as weather forecast, rain forecast, potential pest infestation information, farmer useful publications, latest farming methods, pest control techniques, information on agriculture department assistance schemes and online application for assistance in agriculture department schemes. Being used. The smartphone can easily be in the hands of the user, exchanging messages like photographs, e-mails, texts and multimedia. Numbers (1) and (2) read for the purpose of buying smart mobile phones with features like digital camera, multimedia player, GPS, touch screen, web browser, internet connectivity etc. and for the purpose that farmers of the state can use the technology through smartphones The proposal made by the Director of Agriculture in the above letters to assist the farmers of the state in purchasing smart- phones was under consideration of the Government. Resolution:

It is therefore decided to give administrative sanction to spend Rs. 150000 lakhs (Rs. One thousand five hundred lakhs in the year 2021) as a new matter under the scheme of providing assistance on smartphones purchased by the farmers of the state at the end of adult consideration

Farmer Smart Phone Scheme Gujarat @ikhedut.gujarat.gov.in

  • Scheme for Farmer
  • Aid to Rs. 15,000/- every Farmer
  • Check to need Document and other Matter
  • Download Circular Here
  • Apply online: Click here ( Form filling will now begin )

Scheme Assistance Matter:

Under the scheme of providing assistance on the smartphone purchased by the farmer, the farmer will be eligible for assistance up to Rs. 15000 / – from the purchase of one smartphone. In which the farmer will be entitled to 10% of the purchase price of the smartphone or Rs. 1500 / – whichever is less. E.g. Any farmer can earn Rs. If he buys a smartphone worth Rs. 500 / – or Rs. 1500 / – whichever is less i.e. Rs. 500 / – is eligible for assistance and if any farmer pays Rs. If he buys a smartphone worth Rs. 15000 / -, he will get Rs. 1500 / – or Rs. 1500 / – whichever is less i.e. Rs. 1500 / – is eligible for assistance.

Below Image smartphone Circular

General terms and dialects

(1) This scheme shall be implemented in all the districts of the State,

(2) As per the number of one lakh beneficiaries, the target has been set by the Director of Agriculture on district wise pro-rata bases.

3) To avail the benefits of this scheme, one has to apply on i-farmer portal. (2) The Taluka Implementing Officer shall maintain a register containing the details of Village Wise Component name, name of the beneficiary, account number, price of the smartphone, amount of assistance, year of giving the benefit etc.,

(3) The assistance amount of this scheme shall be credited directly to the account of the beneficiary. As well as application form for application, payment of aid and operation etc. Certificate etc. to the Director of Agriculture

To be fixed.

(2). Contact the Director of Agriculture in case of any issue regarding the implementation of this scheme

Will be able to.

(2) The grant of this scheme shall be allotted by the Director of Agriculture to the concerned Nodal Agency – Gujarat State Seed Corporation, Gandhinagar.

Important Link:

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ :
https://chat.whatsapp.com/GuIQv0wyZ5O05WXE9JU4Xj

સુરત ગુજરાત

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

વોટ્સએપ 22: Whatsapp  

વોટ્સએપ 23: Whatsapp  

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

વોટ્સએપ 26: Whatsapp

વોટ્સએપ 27: Whatsapp

વોટ્સએપ 28: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook