તમે પણ ઘરબેઠાં લાખો રૂપિયા કમાઈ શકાય છો, શું તમે જાણો છો કઈ રીતે ?, જુઓ પૂરી માહિતી…

280
Published on: 3:39 pm, Sun, 3 April 22

https://chat.whatsapp.com/KU4naVOumfw9fwgqcVHiU9

FrameA concentrate by multi-asset retail adventure stage eToro, which says it has a considerable number of clients, saw that those developed 18 to 34 were most certainly bound to place assets into crypto than some other individual, with 66% of that age area having bitcoin and other mechanized money related principles. That is up from 46% last July.

Bitcoin’s been known to go off the deep end when Elon Musk tweets a wrecked heart emoji. So why isn’t it going wild as we seem to stay on the slope of World War 3?

That could be down to the new HODLers, to some degree.

Energetic retail monetary patrons betting on bitcoin as a somewhat long idea rather than for quick gains are growing the places of these veritable disciples, whose name emerged a very long time earlier from a merchant erroneous spelling “hold” on an online conversation.

This example could help with settling the broadly shaky crypto market and perhaps give a somewhat long floor, according to some market watchers who feature the truth bitcoin is up around 5% versus before the Russian interruption.

A concentrate by multi-asset retail adventure stage eToro, which says it has an enormous number of clients, saw that those developed 18 to 34 were most certainly bound to place assets into crypto than some other individual, with 66% of that age area asserting bitcoin and other automated financial structures. That is up from 46% last July.

Perhaps more clearly, in abundance of 33% of those put assets into crypto said they put confidence in its long regard as “an exceptional asset class”.

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : http://whatsappwebsitelink.blogspot.com/

WhatsApp  1   : Whatsapp

WhatsApp  2 :  Whatsapp

WhatsApp  3 :  Whatsapp

WhatsApp 4 :  Whatsapp

WhatsApp 5 :  Whatsapp

WhatsApp 6 : Whatsapp

WhatsApp 7 : Whatsapp

WhatsApp 8 : Whatsapp

WhatsApp 9 : Whatsapp

WhatsApp 10 : Whatsapp

WhatsApp 11 : Whatsapp

WhatsApp 12 : Whatsapp

WhatsApp 13 : Whatsapp

WhatsApp 14 : Whatsapp

WhatsApp 15 : Whatsapp

WhatsApp 16 : Whatsapp

WhatsApp 17: Whatsapp

WhatsApp 18: Whatsapp  

WhatsApp 19: Whatsapp  

WhatsApp 20: Whatsapp  

WhatsApp 21: Whatsapp  

WhatsApp 22: Whatsapp  

WhatsApp 23: Whatsapp  

WhatsApp 24 : Whatsapp

WhatsApp 25: Whatsapp

WhatsApp 26: Whatsapp

WhatsApp 27: Whatsapp

WhatsApp 28: Whatsapp

WhatsApp 29: Whatsapp

WhatsApp 30: Whatsapp

WhatsApp 31: whatsapp

WhatsApp  32 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook