વિધવા સહાય યોજના 2022 ગુજરાત : દર મહિને 1250રૂ. ની સહાય યોજના, વિધવા સહાય ફોર્મ અને પરિપત્ર…

277
Published on: 8:51 pm, Tue, 5 April 22

http://whatsappwebsitelink.blogspot.com/

In Gujarat Government’s yet another initiative for showing sensitivity and transparency; Chief Minister Vijay Rupani here launched the Central Government’s National Social Assistance Programme (NSAP) Portal for Direct Benefit Transfer (DBT) of monthly pension directly to 3.70-lakh widows, elderly and disabled women in 33 districts in the state. The amount was simultaneously transferred directly to the post accounts of the target women group with a click. The programme is being implemented in the state by Gujarat Government’s Women & Child Development Department.

‘Vidhva Sahay Yojna’ was renamed ‘Ganga Swarupa Yojna’ to lend respectability to the beneficiaries, the State Government had raised the monthly pension amount

Income Eligibility Criteria

Rs.47,000 to Rs.1,20,000 for women residing in rural areas.

Rs.68,000 to Rs.1,50,000 for women residing in urban areas.

This resulted in increase in number of beneficiaries from 1.64- lakh to 3.70-lakh.

Objective of Gujarat Vidhva Sahay Yojana

Financial funds will be provided to widows in the state of Gujarat also through the implementation of this scheme. It is often seen that widowed women do not get proper respect in the society. In such a situation, the Department of Women and Child Development of Gujarat has introduced Vidhva Sahay Yojana

IMPORATANT LINK : https://nsap.nic.in/

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : http://whatsappwebsitelink.blogspot.com/

WhatsApp  1   : Whatsapp

WhatsApp  2 :  Whatsapp

WhatsApp  3 :  Whatsapp

WhatsApp 4 :  Whatsapp

WhatsApp 5 :  Whatsapp

WhatsApp 6 : Whatsapp

WhatsApp 7 : Whatsapp

WhatsApp 8 : Whatsapp

WhatsApp 9 : Whatsapp

WhatsApp 10 : Whatsapp

WhatsApp 11 : Whatsapp

WhatsApp 12 : Whatsapp

WhatsApp 13 : Whatsapp

WhatsApp 14 : Whatsapp

WhatsApp 15 : Whatsapp

WhatsApp 16 : Whatsapp

WhatsApp 17: Whatsapp

WhatsApp 18: Whatsapp  

WhatsApp 19: Whatsapp  

WhatsApp 20: Whatsapp  

WhatsApp 21: Whatsapp  

WhatsApp 22: Whatsapp  

WhatsApp 23: Whatsapp  

WhatsApp 24 : Whatsapp

WhatsApp 25: Whatsapp

WhatsApp 26: Whatsapp

WhatsApp 27: Whatsapp

WhatsApp 28: Whatsapp

WhatsApp 29: Whatsapp

WhatsApp 30: Whatsapp

WhatsApp 31: whatsapp

WhatsApp  32 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook