સુરતમાં સગીરા પર દુષ્કર્મ : 15 વર્ષની કિશોરીને બે પાડોશીએ હવસનો શિકાર બનાવી, વારંવાર દુષ્કર્મ આચરી ગર્ભવતી કરી..

317
Published on: 3:19 pm, Fri, 18 February 22

https://chat.whatsapp.com/ElZpvZ6eZxt1FtegBk5rxn

  • Complaint revealed to be fetal in the investigation due to abdominal pain
  • A two-and-a-half-month-old fetus came out of the hospital examination, the doctor informed the police and arrested 1

A 15-year-old girl from Punagam has been raped and made pregnant by two men living in the same neighborhood at different times. The teenager, who went for a medical examination with abdominal pain, was found to be two and a half months pregnant. The doctor of the hospital reported the incident to the police. Police have arrested one person.

According to Pune police, Ajay Soni befriended a 15-year-old girl living in his neighborhood in Punagam. Accused Ajay Soni took the teenager to a hotel in the name of friendship. Where Naradham Ajay Soni raped a teenager. Shortly afterwards, Naradham Ajay Soni vacated the house and moved to another place in the city.

After the accused Ajay Soni left, a man named Yusuf Sheikh came to stay in the room for rent. Naradham Yusuf Sheikh also called the teenager’s room and introduced himself. However, the teenager Naradham used to address Yusuf Sheikh as Uncle. But Naradham repeatedly raped the teenager without being ashamed of the relationship.

One day, the family rushed the teenager to the hospital for a medical examination, where she was found to be two and a half months pregnant. The doctor informed the police. When the family asked the teenager, both Naradham’s quarrel broke out. Both Naradham do labor. Pune police have registered a case against Ajay Achchelal Soni and Yusuf Ahmed Sheikh (both Rahe, Punagam, Mool Rahe, UP) for rape and arrested Naradham Yusuf.

Ajay Soni, who lives in a rented room near the teenager, befriended him. In the year 2021, during Diwali, accused Ajay Soni was taken to a hotel near Yogichok Garden. Accused Yusuf Sheikh, who was leaving his room while accused Ajay was leaving the room, also repeatedly raped the girl who called him uncle.

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : https://chat.whatsapp.com/ElZpvZ6eZxt1FtegBk5rxn

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

વોટ્સએપ 12 : Whatsapp

વોટ્સએપ 13 : Whatsapp

વોટ્સએપ 14 : Whatsapp

વોટ્સએપ 15 : Whatsapp

વોટ્સએપ 16 : Whatsapp

વોટ્સએપ 17: Whatsapp

વોટ્સએપ 18: Whatsapp  

વોટ્સએપ 19: Whatsapp  

વોટ્સએપ 20: Whatsapp  

વોટ્સએપ 21: Whatsapp  

વોટ્સએપ 22: Whatsapp  

વોટ્સએપ 23: Whatsapp  

વોટ્સએપ 24 : Whatsapp

વોટ્સએપ 25: Whatsapp

વોટ્સએપ 26: Whatsapp

વોટ્સએપ 27: Whatsapp

વોટ્સએપ 28: Whatsapp

વોટ્સએપ 29: Whatsapp

વોટ્સએપ 30: Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook