હવે ઘરે બેઠા કરો તમારી આંખનું ટેસ્ટ કરો જાતે જુઓ કેવી રીતે

1226

eye tests

Doing the vision tests is fun, and you can also share the results with your friends on Facebook!

Night vision improves night vision, it also improves night vision, this visual acuity test improves your visual acuity and your night vision.

The application has 12 types of eye tests Eye test App For Android

 • An Ishihara Color Blindness test
 • Color Cube GAME to test your vision and speed
 • 4 Amsler grid tests
 • An AMD test for macular degeneration
 • A Glaucoma survey
 • A Written test aka. how much do you know about the eye?
 • Contrast Sensitivity test
 • Landolt C/Tumbling E test
 • Astigmatism test
 • Duochrome test
 • An OKN Strip test
 • Red Desaturation test
 • The visual acuity test is a routine part of an eye examination, particularly in case of vision problems.

  At a young age, these vision problems can often be corrected or improved. Undetected or untreated vision problems can lead to permanent vision damage.

 • COLOR BLINDNESS

  Test if your color blind or not.

  AMSLER GRID

  The Amsler grid is a grid of horizontal and vertical lines used to check vision problems caused by changes in the retina, particularly the macula as well as the optic nerve Eye test App For Android.

  AMD

  Age-related macular degeneration is a progressing eye condition that affects millions of people.

  GLAUCOMA

  A glaucoma is a group of diseases that damage the eye’s optic nerve and can result in vision loss. If left untreated, It can lead to blindness.

  CONTRAST SENSITIVITY

  A contrast sensitivity test checks for the ability to differentiate between light and dark.

 • સંવાદદાતાં વિપુલ મુંજાણી

  સુરત ગુજરાત

  અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો. વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું

  ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો.

  વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

  વોટ્સએપ   2 :  Whatapp

  વોટ્સએપ   3 :    Whatapp

  વોટ્સએપ  4 : Whatapp

  ફેસબુક પેજ – Facebook

  ન્યૂઝ મેળવવા માટે જોઈન કરો આ ગ્રુપ : +91 98247 23317

  લાઈક અને ફોલોવ કરો અને જાણો રોજ ના ન્યૂઝ