ગુજરાત : 2022 ના ગામના નવા નકશા જાહેર : અહીંથી જુઓ કોઈ પણ ગામ નો નકશો, ક્લિક કરો અહિયાં…

292
Published on: 3:19 pm, Sat, 12 March 22

https://chat.whatsapp.com/KU4naVOumfw9fwgqcVHiU9

All Village Maps is very helpful for tourists and also all locals to get full overview of different villages and their local spots, shops, businesses and all attractive places in detail. You can find all Village Maps, Mandal Maps, District Maps Maps with certain categories.

Village Maps wGujaratill show all villages from India in a hierarchial order, or you can search any place over the world so that you can see the place details with latitude and longitude values and can view on the map.

User can see all the search details in the list and can save the details to view the details in offline. Gujarat Village Maps will save details only to the phone storage so that user data is very safe.

See all major roads & street in a detail view with this Gujarat Village Maps. We can get all live map data that can be available from a handheld device. Gujarat Village Maps allows you to determine your location and view building around you or in any point all over world.

➡️Maps Features: Keywords

  • Can see all places you want to visit
  • Find All Village Maps, Mandal Maps, District Maps, State Maps
  • Shows Villages from all over Gujarat in order
  • Search any place or village in the world
  • User can see the search history search profile
  • See all in categories and in details
  • Get full overview of different villages
  • Check all major roads & streets in a detail view on Map

Free GPS Navigation & Maps, Directions helps to follow the route directions, avoid heavy traffic routes, get shortest path distance, trace places nearby, find the destination on GPS maps and can get current location of your place.
The Compass Navigation mode helps you to find the directions during travel, get the weather updates of current place or search any place to find the weather condition. Get the Traffic updates to avoid busy route.

➡️GPS Navigation
With Free GPS Navigation & Maps, Directions easily find the directions of your destination, you can search any location address. You can find the shortest path of travelling. Check the current location of your place, so that you can easily trace out the places where you are, mostly helpful while travelling. Share the location address with your friends and family. Find the directions where you want to travel, find the address of any location with just a click.

Compass Mode
You can find the navigation directions with different compass views.
Get different modes of compass with navigation like Standard, Map, Satellite, Telescope, Compass modes.

Check Traffic
Free GPS Navigation & Maps, Directions helps you to save time by following the traffic updates. GPS Traffic Finder will helps you to get the most accurate traffic updates. So that you can skip the heavy traffic routes.

PDF Download Now :

Village Maps

➡️Near By Places:
With Free GPS Navigation & Maps, Directions trace out the nearest places with single tap. Check the categories of all the places near by and can select the category of place you want to check and see the places nearest you in single click.

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

સરકારી યોજનોઓ અને સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ વોટ્સએપ ગ્રુપ : http://whatsappwebsitelink.blogspot.com/

WhatsApp  1   : Whatsapp

WhatsApp  2 :  Whatsapp

WhatsApp  3 :  Whatsapp

WhatsApp 4 :  Whatsapp

WhatsApp 5 :  Whatsapp

WhatsApp 6 : Whatsapp

WhatsApp 7 : Whatsapp

WhatsApp 8 : Whatsapp

WhatsApp 9 : Whatsapp

WhatsApp 10 : Whatsapp

WhatsApp 11 : Whatsapp

WhatsApp 12 : Whatsapp

WhatsApp 13 : Whatsapp

WhatsApp 14 : Whatsapp

WhatsApp 15 : Whatsapp

WhatsApp 16 : Whatsapp

WhatsApp 17: Whatsapp

WhatsApp 18: Whatsapp  

WhatsApp 19: Whatsapp  

WhatsApp 20: Whatsapp  

WhatsApp 21: Whatsapp  

WhatsApp 22: Whatsapp  

WhatsApp 23: Whatsapp  

WhatsApp 24 : Whatsapp

WhatsApp 25: Whatsapp

WhatsApp 26: Whatsapp

WhatsApp 27: Whatsapp

WhatsApp 28: Whatsapp

WhatsApp 29: Whatsapp

WhatsApp 30: Whatsapp

WhatsApp 31: whatsapp

WhatsApp  32 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

ફેસબુક પેજ – Facebook