વિદેશ અભ્યાસ લોન : વિદેશમાં અભ્યાસ માટે સરકારી લોન સહાય યોજના,લોન લેવા માટે ડોક્યુમેન્ટ, જાણો સંપૂર્ણ વિગત..

630
Published on: 6:11 pm, Tue, 16 November 21

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ ગ્રુપ વોટ્સએપ 15 : https://chat.whatsapp.com/IHRdBKcx6U51KLS2Oc5Wzv

Medical courses in the state, Dental Self Financed Bachelor’s courses for Professional Courses, Engineering, Technology, Pharmacy, Architecture, Ayurvedic, Homiopathy, Physiotherapy, Veterinary courses, Nursing (Bachelor’s) courses etc. For Higher Courses such as BBA, , BAC, BA, etc.), the total tuition fee or Rs. 0.00 lakh and it will be given from 4 percent simple interest loan according to the corporation, which of the two is less.

https://chat.whatsapp.com/K6XNlIqoarWHbrZ9m4pWRb

Eligibility standards: 60% or more in standard 12

Rate of Interest: Sense of Annual 4% per Annum

Income Limit: Family annual income limit is Rs.6.00 lakh or less.

The applicant should have a non-reserved category.

https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

  • Aim of the scheme: – To pursue higher education like graduation, post-graduation, diploma and further professional courses may it be in India or abroad the deprived but eligible students who have completed their 12th and equivalent course can apply for the scheme.
  • Subsidy under the scheme: – A scheme called, governed by Gujarat government, Interest Subsidy Scheme 2018 for education loan, as the name suggests that this scheme will give a 100 percent subsidy on the interest incurred to the deprived students when they take education loan. And help them to pursue further education.

Loan For Foreign Study , Maru Gujarat

Eligibility Criteria

To strengthen the weak and deprived families the scheme offers a 100 percent subsidy to the students in the family who wish to pursue further education after 12th and some bright students who also wish to go abroad to brighten their future and the future of their family.

However the government has laid some eligibility criteria to this scheme. A brief description of the eligibility criteria in order to benefit from this scheme, is mentioned below.

વિદેશ અભ્યાસ લૉન

  1. Educational Qualification: The beneficiary should have passed 12th or equivalent standard from Gujrat Higher Secondary Examination Board (GHSEB) or from Central Board Of Education (CBSE) must have been enrolled in the recognised university.
  2. Percentage of Marks: The beneficiary must have scored 60 percent and above in the 12th standard and should be a pass out of the year 2012 or later however this does not mean that the students who have passed out prior to 2012 cannot apply. They do can apply, the only thing in this situation is that they can on the basis of percentage.
  3. Beneficiaries who have taken admission to diploma after 10th can also apply for this scheme and apply on the basis of percentage.
  4. Family Income: Since this is a scheme that is going to give monetary benefit to the students hence there is a criteria for the family income. The total Annual Family Income should be not more than 6 lakh.
  5. The Education loan taken by the students from scheduled bank after the government resolution 04/07/2017. In case any student has taken loan before 04/07/2017 and have withdrawal the loan amount can also apply for this scheme.
  6. Eligible Courses: – The beneficiary must have passed 12th or equivalent with 60 percentages of marks and of equivalent and wishes to pursue further education such as Graduation post-graduation diploma or any professional course. The students who have passed 10th and taken admission to diploma course can also apply for this scheme.
  7. The students who are debarred from school and college and have to leave the further education due to behavioural issue or any other such issue are not been eligible for this scheme.

વિદેશ અભ્યાસ લોન લેવા માટે વિદ્યાર્થીએ વિદેશ જતાં પહેલા સરકારી વેબસાઈટ પર જઈને ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ વેબસાઈટ પર અપલોડ કરવાના રહેશે.

https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/Registration.aspx

સરકારી નોકરી ની જાણકારી માટે જોઈન કરો આ ગ્રુપ વોટ્સએપ 15 : https://chat.whatsapp.com/IHRdBKcx6U51KLS2Oc5Wzv

સુરત ગુજરાત

ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

અમારી ન્યૂઝ સાથે બન્યા રહો વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવા નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક અને ફોલોવ કરો

વોટ્સએપ  1   :  Whatsapp

વોટ્સએપ   2 :  Whatsapp

વોટ્સએપ   3 :   Whatsapp

વોટ્સએપ  4 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  5 :  Whatsapp

વોટ્સએપ  6 : Whatsapp

વોટ્સએપ  7 : Whatsapp

વોટ્સએપ  8 : Whatsapp

વોટ્સએપ  9 : Whatsapp

વોટ્સએપ 10 : Whatsapp

વોટ્સએપ 11 : Whatsapp

ફેસબુક પેજ – Facebook